K10 - Delägare i fåmansaktiebolag, fliken Årets försäljning

På fliken Årets försäljning visas det skattemässiga resultatet av en försäljning av andelar i fåmansbolaget.

Längst ned på fliken visas även vilka uppgifter som överförs till olika fält på INK1 - Inkomstdeklaration 1.

Relaterade avsnitt