Nytt i Visma Tid Pro

Här presenteras nyheter och förändringar för den senaste versionen av Visma Tid Pro.

Februari 2021

Förbättrad Attestfunktion

En uppdatering har skett, vilket innebär flera smarta funktioner som hjälper dig att få en bättre överblick.

 • Fler valmöjligheter hur du väljer att visa attestperioden på. Förutom valen Vecka och Månad kan du nu istället välja att ange ett eget datumspann. Du kan maximalt välja en period om 31 dagar.

 • Om du väljer eget datumspann kommer Visma Tid Pro att själv känna av om informationen ska visas per dag eller veckovis

 • Olika färger indikerar om:

  • Färre timmar är registrerade än schemalagd tid (Röd)

  • Timmar enligt schema (Grön)

  • Fler timmar än enligt schema (Blå)

 • Fler val har lagts till för att kunna sortera listan. Välj att söka på Namn eller Etikett, om du angivit etiketter på medarbetarna.

 • I översikten över medarbetarna får du även en indikation under kolumnen Observera längst till höger om det finns kvitton/utlägg att attestera samt om det finns registrerade resor.

 • När du väljer att klicka på en medarbetare i listan visas mer information om tidregistreringarna samt tydliga diagram som bland annat visar fakturerbara timmar och arbetade timmar Du kan på raden välja Expandera alla för att se alla dagars registreringar. Du kan även välja att gå vidare genom att välja Visa detaljer på en expanderad rad, vilket gör att du får en bättre överblick på vilka artiklar medarbetaren registrerat sin tid på. Ytterligare en förbättring har gjorts om du klickar på penn-ikonen längst ut till höger, precis som tidigare öppnar den tidregistreringen, men när du väljer att stänga fönstret kommer du nu tillbaka till den vy där du var när du klickade på pennan.

 • Projektledare kan nu välja att attestera tider för sina projekt, för att till exempel kunna fakturera dessa i nästa steg. Du kan välja om du vill attestera utifrån Rapportör eller Projekt genom att markera önskat val längst upp till höger i översiktsvyn för Attestera.

  • Är du projektledare med attestansvar för projekt men inte för rapportörer kommer du direkt till översiktsvyn av dina projekt, vilket ger dig en bättre överblick då du inte längre behöver gå in på varje enskilt projekt för att attestera.

Ny rapport med resultatuppföljning fastprisprojekt

Syftet med rapporten är att följa upp förtjänsten med fastpris, genom att analysera täckningsgraden. Du kan göra flera olika urval för att kunna avgränsa vilken information du är intresserad av att göra en uppföljning av.

Förbättring i Tidregistrering med klockslag

Nu kommer programmet att föreslå en sluttid på föregående registrering, när du gör registreringar med hjälp av klockslag. Sluttiden som föreslås blir nuvarande timme och minut.

Förbättring i E-signering

Det blir enklare att lägga till bilagor i signeringen. Nu behöver du inte som tidigare lägga till bilagor under fliken Filer i Visma Tid Pro, du kan också välja att lägga till dem direkt när du skapar en signering.

Ännu en förbättring är när du ska redigera en signerande part. Nu kan du redigera den signerande parten direkt när du skapar en e-signering.

Förbättringar i Projekt

När du står i listläget för projekt, finns nu två nya kolumner tillagda : Skapat och Start. De visar dels det datum projektet skapades och dels när det startades.

Från och med nu kommer standardsorteringen i listläget vara efter det datum ett projekt skapats. Du kan naturligtvis precis som tidigare ändra sorteringen.

Förbättringar i Fakturaunderlag

Från och med nu när du väljer att samlingsfakturera, kommer programmet att kontrollera Referensmärkning och Referensperson. Om alla projekt har samma referenser kommer detta att anges på samlingsfakturan.

Om du har integration mot Visma eEkonomi och har ett misslyckat fakturaunderlag, det vill säga om något av kriterierna inte uppfylldes vid överföringen, finns det nu möjlighet för att antingen återställa fakturaunderlaget eller arkivera det. Valet gör du under Utför på markerade.

Två nya kolumner har även lagts till i vyn Fakturaunderlag. Under kolumnen Projekt ser du i vilket/vilka projekt kunden deltar i och under Status får du en överblick på vilken status fakturaunderlaget har. De alternativ som finns att välja mellan är: Skapad endast i Visma Tid, Skickad till ekonomisystemet och Misslyckad. Med hjälp av filtret Status kan du nu ange om du vill filtrera baserat på fakturaunderlagets status.

Förbättringar i appen Visma Tid

Nu har vi gjort en uppdatering av appen, med målet att förenkla för er som dagligen använder Visma Tid Pro i mobilen.

 • Enklare navigation och snabbval i menyn. När du klickar på menyn får du nu tillgång till alla delar i appen och kan klicka på kugghjulet uppe till höger för att välja företag

 • En ny startsida som ger dig en bättre överblick över din planering och dina uppgifter för dagen

Ytterligare uppdatering av appen är planerad att släppas under våren 2021.

Förbättring i integrationen mot Visma Administration

Från och med nu kommer Kundens referensmärkning på projekt i Visma Tid Pro föras över till fältet Ert ordernummer på fakturan i Visma Administration.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.