Gör inställningar för att fakturera husarbete/grön teknik

För att kunna skapa en faktura som innehåller husarbete/grön teknik måste du först göra vissa inställningar i programmet.

 1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning.
 2. Markera Fakturerar husarbete/grön teknik.

Kontrollera att rätt procentsatser och maxbelopp visas. De förifyllda uppgifterna kan ändras beroende på regeringens beslut.

 1. Välj Stäng.

Nästa gång du skapar en faktura visas markeringsrutorna Innehåller grön teknik och Innehåller husarbete på fakturan. Du markerar den ruta som är aktuell för den faktura du ska skapa.

Komplettera artikelregistret

För att underlätta din fakturering kan du även ange vilka artiklar du använder för husarbete/grön teknik.

 1. Välj Artiklar/Lager - Artiklar och tjänster.
 2. Välj aktuell artikel.
 3. Ange vilken typ av skattereduktion som artikeln ska användas för vid fältet Typ av skattereduktion. De olika typerna som finns att välja mellan är framtagna av Skatteverket.

När du sedan väljer in denna artikel på din husfaktura blir kolumnen Typ av skattereduktion förifylld.

Om du har många artiklar upplagda i ditt artikelregister som är aktuella för fakturering av husarbete/grön teknik kan du massuppdatera ditt artikelregister med dessa värden. Läs mer i avsnittet Massuppdatera, kommando.

Byt fakturamall

För att korrekta uppgifter ska komma med på fakturautskriften måste du antingen byta fakturamall eller göra ändringar i den mall du använder idag.

Gör så här för att byta mall:

 1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mallar, fliken Dokumentmallar.
 2. Ställ markören på Fakturor i kolumnen Dokument.
 3. Klicka på pilen i kolumnen Mallar. Nu får du upp alternativa mallar.
 4. Välj en mall som avslutas med ...med skattereduktion i kolumnen Mallnamn och klicka på Plocka.
 5. Klicka på Stäng.

Om du vill använda din företagslogga väljer du en mall för logotyp. I denna mall måste du sedan lägga in din logotyp.

Personnummer på fakturautskriften

Det finns inte någon lag på att personnumret ska finnas med på kundfakturan. Men om du vill ha med personnumret kan du lägga till det som en textrad på kundfakturan. Textrad skapar du genom att välja kommandot Textrad, eller Ctrl+T.

Du kan också välja att lägga till fält för personnummer på din befintliga fakturamall, så att personnumret automatiskt skrivs ut på fakturan när du skapar den. Läs mer i avsnittet Lägg till personer/fält i mall för husarbete/grön teknik, malländring.

Relaterade avsnitt