Husarbete i Visma Administration 1000

Husarbete är ett samlingsnamn för rot- och rutarbete. Till rotarbeten räknas reparation, underhåll, om- och tillbyggnad av bostadshus och till rutarbeten hör till exempel städning och barnpassning.

Om en kund anlitar dig för att utföra rot- eller rutarbete så är kunden berättigad till skattereduktion för en del av arbetskostnaden. Avdraget för skattereduktionen görs direkt när du skapar kundens faktura. Som säljare begär du sedan ersättning från Skatteverket för det belopp som kunden får göra avdrag för. Material- och resekostnader i samband med arbetet berättigar inte till skattereduktion.

När du skapar en faktura med avdrag för skattereduktion behöver du ange följande uppgifter på fakturan för att ansökan till Skatteverket ska blir korrekt:

  • vilken typ av arbete du har utfört
  • antalet arbetade timmar
  • materialkostnader
  • övriga kostnader som gäller rot- eller rutarbete.

Fakturan skapas under Försäljning - Kundfakturor.

När du har registrerat kundens fakturainbetalning under Betalningar - Inbetalningar har du möjlighet att ansöka om skattereduktion hos Skatteverket för den del av fakturan som kunden inte har betalat in (skattereduktionen). Ansökan sker genom att du skapar en fil under Betalningar - Husarbete, fliken Ansökan, som du sedan använder för att importera dina uppgifter till Skatteverkets e-tjänst Rot & rut.

Enligt Skatteverket har du möjlighet att ansöka om del av skattereduktion, till exempel när din kund har gjort en delbetalning av fakturan. I Visma Administration 1000 kan du inte hantera delansökan om skattereduktion. I dessa fall får du hantera ansökan utanför ditt program och direkt på skatteverket.se.

När skattereduktionen har beslutats och du får din inbetalning från Skatteverket registrerar du den under Betalningar - Husarbete, fliken Beslut.

Läs mer om rot- och rutarbete på skatteverket.se.

Bilden nedan beskriver flödet för dig som fakturerar husarbete. Klicka på pilarna för att öppna instruktionerna.

Relaterade avsnitt

Husarbete, fliken Ansökan
Husarbete, fliken Beslut
Husarbete, fliken Översikt husfakturor
Gör inställningar för att fakturera rotarbete/rutarbete
Skapa kundfakturor som innehåller rotarbete/rutarbete
Ansök om skattereduktion för rot- och rutarbete
Delansök om skattereduktion för rotarbete/rutarbete
Registrera betalning från Skatteverket
Ångra registrering av betalning från Skatteverket
Underlag - Ansökan om skattereduktion, utskrift

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.