Husarbete, fliken Beslut

Programdelen finns under Betalningar – Husarbete, fliken Beslut.

I listan visas de personer du har skapat ansökan om skattereduktion för och där du nu inväntar besked från Skatteverket.

När beslutet kommer från Skatteverket med hur mycket skattereduktion du får, sköter du registreringen i den här arbetsbilden. Du registrerar beloppet från Skatteverket i kolumnen Beslutad skattereduktion. Om du får helt avslag från Skatteverket ska du skriva in beloppet 0,00 kr i kolumnen.

Markeringsrutan till vänster i tabellen använder du för att markera vilka personer du har registrerat beslut för och som du ska färdigställa genom kommandot Färdigställ beslut. När du färdigställer beslutet så försvinner raderna från fliken Beslut.

Du kan välja att visa listan i personnummerordning så att du enkelt kan registrera besluten du får från Skatteverket. Du ändrar sorteringsordning i rutan Urval/sortering i knappraden.

Genom att klicka på förstoringsglaset i kolumnen Fakturanummer kan du enkelt öppna en faktura från den här programdelen.

Relaterade avsnitt

Husarbete, fliken Ansökan
Husarbete, fliken Översikt husfakturor
Husarbete i Visma Administration 1000
Gör inställningar för att fakturera rotarbete/rutarbete
Skapa kundfakturor som innehåller rotarbete/rutarbete
Ansök om skattereduktion för rot- och rutarbete
Delansök om skattereduktion för rotarbete/rutarbete
Registrera betalning från Skatteverket
Ångra registrering av betalning från Skatteverket
Underlag - Ansökan om skattereduktion, utskrift

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.