Visma Administration 1000

Verifikationer, listläge

Programdelen finns under Bokföring - Verifikationer.

När du väljer att arbeta med verifikationer visas en lista över de verifikationer du har registrerat. Du kan välja att skapa en ny verifikation, visa och att ändra en verifikation. Det gör du på samma sätt som i övriga registerlistor. Arbetsbilden öppnas alltid när du väljer att skapa en ny eller ändra en verifikation.

Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Verifikationer anger du hur du vill arbeta med ändringar av verifikationer i olåsta perioder. Du kan välja mellan att arbeta med preliminära verifikationer eller med ändringsverifikationer. Läs mer i avsnittet Bokföring, fliken Verifikationer, företagsinställningar.

I listläget för verifikationer kan du även importera verifikationer och utföra aktuella periodiseringar. Läs mer i avsnitten Importera, kommando och Utför periodiseringar, kommando.

Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster.

Vill du kopiera eller exportera innehållet i tabellen kan du göra det genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll. Läs mer i avsnittet Kopiera/exportera tabellinnehåll. Du måste ha behörigheten Utskrift för den valda programdelen för att funktionen ska vara aktiv.

Relaterade avsnitt

Ändra rad i verifikation
Ta bort rad i verifikation
Registrera verifikation
Registrera en ändringsverifikation
Ändra preliminär verifikation
Verifikationer, kortläge
Arbeta med fliken Kommando
Bokföring, fliken Grunduppgifter, företagsinställningar
Bokföring, fliken Verifikationer, företagsinställningar
Skapa automatfördelning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...