Analysera en match i olika register - Kundkännedom

Detta är en tilläggstjänst till Visma Advisor. För att aktivera tjänsten, måste du vara Administratör i Mina tjänster och ha Full behörighet för Byråinställningar i Visma Advisor. Läs mer i Aktivera Advisor KYC.

När du genomför en kundkännedom, görs sökningar mot olika register. Om en person förekommer i något av dessa register kan du få mer djupgående information om matchningen. Här kan du läsa mer om hur olika sökningar görs och hur träffarna kan granskas i Advisor KYC.

De register som söks mot inkluderar:

 • Sanktionslistor

 • SIP & SIE

 • PEP / RCA

Sanktionslistor

Information om personer och företag på sanktionslistor kommer från länders och organisationers offentliggjorda listor, som sammanställs och tillhandahålls av EU-kommissionen.

SIP & SIE

Flaggningar som SIP (Special Interest Persons) och SIE (Special Interest Entities) kommer från nyhetssajter som övervakas av Dow Jones (och inkluderar personer/företag som förekommer i så kallad "bad press").

PEP / RCA

När det gäller PEP/RCA är det bara Danmark som har en officiell PEP-lista (den innehåller inte RCA). Information från andra länder samlas in och sammanställs av Dow Jones från offentliga källor såsom webbplatser och pressmeddelanden. Det finns ingen ytterligare källförteckning för specifika träffar i DowJones- registret.

Hur matchningar uppstår i olika register

De personer som visas som potentiella matchningar är personer som finns i PEP/RCA-, SIP/SIE- och sanktionsregistren. Beroende på hur väl träffen matchar sökningen (namn, födelsedatum ÅÅMMDD, ÅÅMMDD, ÅÅ) ges en score. En hög score är en mycket sannolik matchning, medan en låg score är en mindre sannolik matchning. De register som uppgifterna matchas mot innehåller inte alltid fullständig information om födelsedatum, vilket i vissa fall kan leda till träffar enbart på namn eller t.ex. namn och födelseår.

Hur funktionen fungerar i Advisor KYC

När en potentiell matchning sker mot en chef på ett företag blir personen klickbar i kundkännedomen. Genom att klicka på den matchning som finns, är det möjligt att se information om vem den personen är. Detta är ett verktyg för att kunna bekräfta eller utesluta om det är samma person som är registrerad i det företag som du gör din KYC för. Observera att den information som visas i översikten inte lagras i Advisor KYC, utan hämtas via API från vår underleverantör vid varje klick på länken.

Informationen som visas är helt beroende av hur mycket data som finns tillgängligt i varje register. När det gäller personer i PEP-registret finns det vanligtvis en relativt stor mängd information (eftersom dessa är högprofilerade personer med en offentlig profil), medan informationen i RCA- och sanktionslistorna kan variera och i vissa fall innehålla mycket få uppgifter.

I de fall där det finns mycket information kan formuläret innehålla uppgifter om:

 • För- och efternamn

 • Kön

 • Födelsedatum

 • Avliden Ja/Nej

 • Alias (primärt namn, även känd som, stavningsvariationer)

 • Om exakt födelsedatum är känt (om inte, ange det födelsedatum som finns registrerat, vilket ibland kan bestå av olika uppgifter)

 • Roller/befattningar, samt om man är aktiv i rollen för tillfället, från och med-datum, eventuellt till och med-datum

 • Kända relationer (tex för en PEP så är det nära släktingar och familjemedlemmar som per automatik blir RCA, de listas med för- och efternamn)

 • Länder där de är verksamma

 • Eventuella övriga noteringar

 • Eventuella bilder på personen

Relaterade avsnitt

Aktivera Advisor KYC
Arbeta med Advisor KYC
Arbeta med Advisor KYC (film)
Arbeta med allmän riskbedömning i Advisor KYC
Arbeta med händelser i Advisor KYC
Advisor KYC - Kundkännedom
Avbryt en allmän riskbedömning eller kundkännedom
Ta bort en kund från Advisor KYC listan
Möjliga riskfaktorer kopplat till uppdrag och tjänster vid allmän riskbedömning
Frågor om Advisor KYC