Arbeta med händelser i Advisor KYC

Detta är en tilläggstjänst till Visma Advisor. För att aktivera tjänsten, måste du vara Administratör i Mina tjänster och ha Full behörighet för Byråinställningar i Visma Advisor. Läs mer i Aktivera Advisor KYC.

De sju senaste registrerade händelserna visas i Översikten, antingen på Min startsida på fliken Advisor KYC, eller i Översikten när du öppnar Advisor KYC. Händelser är samlingsnamnet för alla viktiga händelser som rör din byrås allmänna riskbedömning och KYC-rapporter. En del händelser skapas automatiskt, andra är påminnelse om att det är dags att utföra en ny allmän riskbedömning eller KYC-rapport. Du kan alltid lägga till egna händelser.

Relaterade avsnitt

Arbeta med Advisor KYC
Arbeta med Advisor KYC (film)
Aktivera Advisor KYC
Arbeta med allmän riskbedömning i Advisor KYC
Arbeta med kundkännedom i Advisor KYC
Analysera en match i olika register - Kundkännedom
Advisor KYC - Kundkännedom
Frågor om Advisor KYC