Aktivera Advisor KYC

Detta är en tilläggstjänst till Visma Advisor. För att aktivera tjänsten, måste du vara Administratör i Mina tjänster och ha Full behörighet för Byråinställningar i Visma Advisor.

Innan du aktiverar Advisor KYC, rekommenderar vi att du:

  • Gå igenom uppdragen under Underhåll - Uppdrag i Visma Advisor, för att säkerställa att alla uppdrag som ni använder är Aktiva. Alla aktiva uppdrag , förutom Tidregistrering och Frånvaro kommer att synkroniseras med Advisor KYC. De kommer att utgöra grunden för den allmänna riskbedömningen, som är kostnadsfri för din byrå.

  • Uppdrag kan exkluderas när du klickar för att expandera detaljerna för uppdraget under Underhåll- Uppdrag och avmarkerar rutan Inkludera uppdraget i Advisor KYC. Vi rekommenderar dock alltid våra kunder att inte utesluta några uppdrag.

Det är ditt ansvar att se till att de uppdrag du väljer att utelämna inte äventyrar din riskbedömning eller KYC-process.
  • Gå igenom dina kunder i Visma Advisor. På fliken Uppdrag, kontrollera att rätt Uppdrag är tilldelad varje kund. Det är viktigt, då det kommer att bli grunden för kundens KYC-rapport.

  1. Gå till Min startsida och fliken Advisor KYC.

  2. Välj Aktivera.

  3. Acceptera licensvillkoren.

  4. Gå till Underhåll - Medarbetare-Behörighet.

Som standard kommer alla medarbetare i Visma Advisor att ha Behörighet att läsa den allmänna riskbedömningen när du aktiverar Advisor KYC.
  1. Gå igenom listan med medarbetare och anpassa behörigheten för de som behöver annan behörighet.

Läs mer om behörigheter för den Allmänna riskbedömningen och Kundkännedom i Ställ in behörighet på medarbetare.
  1. Kom igång genom att läsa avsnittet Arbeta med Advisor KYC innan du börjar arbeta med den allmänna riskbedömningen för din byrå.

Relaterade avsnitt

Arbeta med Advisor KYC
Arbeta med Advisor KYC (film)
Arbeta med allmän riskbedömning i Advisor KYC
Arbeta med kundkännedom i Advisor KYC
Analysera en match i olika register - Kundkännedom
Arbeta med händelser i Advisor KYC
Ta bort en kund från Advisor KYC listan
Inaktivera Advisor KYC-övervakning för en kund
Återaktivera Advisor KYC-övervakning för en kund
Frågor om Advisor KYC