Arbeta med allmän riskbedömning i Advisor KYC

Detta är en tilläggstjänst till Visma Advisor. För att aktivera tjänsten, måste du vara Administratör i Mina tjänster och ha Full behörighet för Byråinställningar i Visma Advisor. Läs mer i Aktivera Advisor KYC.

Den allmänna riskbedömningen är en central del av byråns penningtvättsarbete. I den allmänna riskbedömningen ska företagets tjänster analyseras och bedömas utifrån risken att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi rekommenderar att den allmänna riskbedömningen slutförs innan du går vidare med kundspecifika bedömningar. Genom att göra detta kommer delar av riskbedömningen att föras över till kundkännedomen, vilket kommer att underlätta processen avsevärt. Läs mer i Arbeta med Advisor KYC.

Behöver du exempel på några av de riskfaktorer som är kopplade till uppdrag och tjänster? Få hjälp och inspiration i Möjliga riskfaktorer kopplat till uppdrag och tjänster vid allmän riskbedömning. Kom ihåg att det är du som måste anpassa svaren i den allmänna riskbedömningen, utifrån din byrås arbete.

Den allmänna riskbedömningen består av sex delar:

Relaterade avsnitt

Aktivera Advisor KYC
Arbeta med Advisor KYC
Arbeta med Advisor KYC (film)
Arbeta med kundkännedom i Advisor KYC
Analysera en match i olika register - Kundkännedom
Arbeta med händelser i Advisor KYC
Avbryt en allmän riskbedömning eller kundkännedom
Möjliga riskfaktorer kopplat till uppdrag och tjänster vid allmän riskbedömning
Frågor om Advisor KYC

Sökord: Exportera pdf, skriva ut allmän riskbedömning