Ta bort en kund från Advisor KYC listan

Detta är en tilläggstjänst till Visma Advisor. För att aktivera tjänsten, måste du vara Administratör i Mina tjänster och ha Full behörighet för Byråinställningar i Visma Advisor.

När du har en kund som du inte vill ska visas på KYC-listan, kan du inaktivera Advisor KYC för den kunden.

Det här gäller för kunder som du varken har genomfört en KYC för eller har för avsikt att genomföra.
  1. Gå till Visma Advisor och välj den kund du vill inaktivera tjänsten Advisor KYC för.

  2. Välj fliken Advisor KYC.

  3. Klicka på Inaktivera KYC för kunden längst ner till vänster på sidan.

När du har bekräftat inaktiveringen, kommer inte kunden längre att visas på KYC-listan i Advisor KYC. Du kan när som helst återaktivera Advisor KYC för kunden igen.

Relaterade avsnitt

Arbeta med Advisor KYC
Arbeta med Advisor KYC (film)
Arbeta med allmän riskbedömning i Advisor KYC
Arbeta med kundkännedom i Advisor KYC
Analysera en match i olika register - Kundkännedom
Arbeta med händelser i Advisor KYC
Aktivera Advisor KYC
Inaktivera Advisor KYC-övervakning för en kund
Återaktivera Advisor KYC-övervakning för en kund
Avbryt en allmän riskbedömning eller kundkännedom
Möjliga riskfaktorer kopplat till uppdrag och tjänster vid allmän riskbedömning
Frågor om Advisor KYC