Arbeta med Advisor KYC

Detta är en tilläggstjänst till Visma Advisor. För att aktivera tjänsten, måste du vara Administratör i Mina tjänster och ha Full behörighet för Byråinställningar i Visma Advisor. Läs mer i Aktivera Advisor KYC.

Rekommenderad arbetsordning för att få bästa flödet när Advisor KYC är aktiverad.

Innan du aktiverar tjänsten, rekommenderar vi dig att:

  • Gå igenom uppdragen under Underhåll - Uppdrag i Visma Advisor, för att säkerställa att alla uppdrag som ni använder är Aktiva. Alla aktiva uppdrag , förutom Tidregistrering och Frånvaro kommer att synkroniseras med Advisor KYC. De kommer att utgöra grunden för den allmänna riskbedömningen, som är kostnadsfri för din byrå.

  • Uppdrag kan exkluderas när du klickar för att expandera detaljerna för uppdraget under Underhåll- Uppdrag och avmarkerar rutan Inkludera uppdraget i Advisor KYC. Vi rekommenderar dock alltid våra kunder att inte utesluta några uppdrag.

Det är ditt ansvar att se till att de uppdrag du väljer att utelämna inte äventyrar din riskbedömning eller KYC-process.
  • Gå igenom dina kunder i Visma Advisor. På fliken Uppdrag, kontrollera att rätt Uppdrag är tilldelad varje kund. Det är viktigt, då det kommer att bli grunden för kundens KYC-rapport.

Se den här korta (8 min) Advisor KYC filmen, där vi visar hur man arbetar med den allmänna riskbedömningen och hur man startar kundkännedomsprocessen.

Relaterade avsnitt

Aktivera Advisor KYC
Arbeta med Advisor KYC (film)
Arbeta med allmän riskbedömning i Advisor KYC
Arbeta med kundkännedom i Advisor KYC
Analysera en match i olika register - Kundkännedom
Arbeta med händelser i Advisor KYC
Advisor KYC - Kundkännedom
Frågor om Advisor KYC