Samarbeta med dina kunder via Visma Advisor

Aktivera en samarbetstjänst i Visma Advisor

Via Visma Advisor kan du bjuda in dina kunder till samarbete i andra Visma-tjänster. Detta innebär att ni delar en och samma Visma-tjänst och att ni inte längre behöver skicka data mellan er manuellt. Båda parter har tillgång till samma information direkt. Tillsammans bestämmer ni hur samarbetet ska se ut.

Titta på filmen Bjud in till samarbete från Visma Advisor för att se hur det går till. I filmen Acceptera samarbete kan du se hur det går till när en kund får en inbjudan till ett samarbete.

Arbeta med Smarta Byrån? Läs mer i Samarbeta med dina kunder via Smarta Byrån.

Under Underhåll - Kund - Samarbeten kan du se vilka kunder som byrån har ett samarbete med. Här kan du koppla "okopplade" samarbeten till rätt tjänst och uppdrag. Detta är aktuellt om du tidigare har skapat samarbeten från Visma Byråstöd och nu ska börja arbeta med Visma Advisor.

Villkor för dina kunder när du aktiverar en tjänst:

När en kund inte är registrerad som kund hos Visma Spcs

När du aktiverar en tjänst sker följande:

  • Din kund kommer att registreras som en kund hos Visma Spcs.
  • Kontaktuppgifterna kommer att registreras hos vismaspcs.se och den registrerade kontaktpersonen kommer att få tillgång till tjänsterna som ingår i samarbetet. Inloggningsinstruktioner skickas via e-post till kontaktpersonen.
  • Redovisningsbyråns medarbetare som arbetar med uppdraget kommer att få tillgång till kontot, via vismaspcs.se, och de tjänster som ingår i samarbetet.
  • Kunden kan komma att få information från Visma Spcs som är relaterad till tjänsterna.

När en kund redan är en kund hos Visma Spcs

När du aktiverar ett samarbete sker följande:

  • Kunden kommer att få e-post för att godkänna inbjudan till samarbete.

  • Företaget kommer att ha tillgång till de tjänster som ingår i samarbetet. Information via e-post kommer att skickas till de som angetts som kundens administratör via vismaspcs.se.
  • Redovisningsbyråns medarbetare som arbetar med uppdraget kommer att få tillgång till kontot via vismaspcs.se, och de tjänster som ingår i samarbetet.
  • Kunden kan komma att få information från Visma Spcs som är relaterad till tjänsterna.

Relaterade avsnitt

Kom igång med samarbeten i Visma Advisor
Aktivera samarbete i Visma eEkonomi från Visma Advisor
Aktivera samarbete i Visma Ekonomiöversikt från Visma Advisor
Aktivera samarbete i Visma Scanner från Visma Advisor
Aktivera Visma Skatt & Bokslut Pro från Visma Advisor
Aktivera samarbete i Digitala fakturor och dokument
Aktivera samarbete i Visma Min Lön/Visma Lön Anställd/ från Visma Advisor
Aktivera samarbete i Visma Lön Smart från Visma Advisor
Aktivera samarbete i Visma Utlägg från Visma Advisor
Avsluta samarbete för en tjänst
Visa/redigera/avsluta aktiva samarbeten
Avsluta samarbete