Arbeta med kundkännedom i Advisor KYC

Detta är en tilläggstjänst till Visma Advisor. För att aktivera tjänsten, måste du vara Administratör i Mina tjänster och ha Full behörighet för Byråinställningar i Visma Advisor. Läs mer i Aktivera Advisor KYC.

Kundkännedom är en viktig del av byråns arbete mot penningtvätt. Syftet är att kontrollera kundernas identitet, dokumentera dina affärsförbindelser och bedöma de eventuella risker som de kan medföra.

Innan du påbörjar kundkännedomsprocessen rekommenderar vi att du gör en allmän riskbedömning för din byrå. Genom att göra detta kommer delar av riskbedömningen att föras över till kundkunskapen, vilket kommer att underlätta processen avsevärt. Läs mer i Arbeta med Advisor KYC.

Du betalar en årsavgift för varje kund, så snart du initierar en KYC-rapport. Bevakning av kunden ingår och du kan utföra hur många kundkännedoms-rapporter du vill för kunden under året.

Kundkännedomsprocessen består av följande sju delar:

Relaterade avsnitt

Aktivera Advisor KYC
Arbeta med Advisor KYC
Arbeta med Advisor KYC (film)
Analysera en match i olika register - Kundkännedom
Arbeta med allmän riskbedömning i Advisor KYC
Arbeta med händelser i Advisor KYC
Advisor KYC - Kundkännedom
Avbryt en allmän riskbedömning eller kundkännedom
Ta bort en kund från Advisor KYC listan
Möjliga riskfaktorer kopplat till uppdrag och tjänster vid allmän riskbedömning
Frågor om Advisor KYC

Sökord: Exportera pdf, skriva ut kundkännedom