Visma Analys

Rapporter

För att skriva ut balans- och resultaträkning, budget, prognos, simulering och nyckeltal som du skapat under Ekonomisk analys använder du funktionen Rapporter. Med hjälp av denna funktion har du möjlighet att skräddarsy rapporter för just det företag du arbetar med. Ett antal färdiga rapporter följer med programmet från början. Dessa kan du använda direkt eller kopiera och därefter förändra efter dina egna behov. För att använda rapportgeneratorn fullt ut krävs att du har god kunskap om hur den fungerar. Det enklaste sättet är att utgå från en färdig rapport och justera den enligt dina behov.

Du kan endast skriva ut fastställd budget, prognos och simulering.

Gör så här för att komma till rapportdelen i programmet:

  1. Välj Ekonomisk analys och klicka på knappen Rapporter eller välj Ekonomisk analys - Rapporter i menyn Arbeta med.

I mapplistan finns fem mappar: Rapportbibliotek, Byrå, Kontor, klientmappen respektive Utkast.

I mappen Rapportbibliotek finns de rapporter som följer med programmet. Du kan inte ändra dessa rapporter, men du kan kopiera en rapport från denna mapp och placera den i t ex mappen Byrå, Kontor eller i klientmappen. När rapporten kopierats till annan mapp kan du ändra i den. Mer information om detta finns i avsnittet Kopiera rapport.

Mappen Byrå är tänkt att användas av företag och byråer med mer än ett kontor. De rapporter som ska sparas i denna mapp är de som används generellt för alla klienter. Vill du inte använda denna mapp kan du välja bort den under Arkiv - Programinställningar.

Mappen Kontor är tänkt att användas för de rapporter som det enskilda kontoret använder. Den kan användas som ett komplement till mappen Byrå. Vill du inte använda denna mapp kan du välja bort den under Arkiv - Programinställningar.

De rapporter som finns i någon av mapparna Byrå och Kontor kan användas av alla i nätverket. Det kan vara lämpligt att skapa olika undermappar för olika företagstyper eller branscher i dessa mappar.

I klientmappen sparar du rapporter som bara berör det aktuella företaget. Mappens namn är det samma som kundnumret och kundnamnet. Om du arbetar i nätverk kan alla de som har behörighet att arbeta med kunden och Visma Analys se och använda rapporterna i klientmappen.

Du kan alltid skapa och spara rapporter i mappen Utkast. Rapporterna i denna mapp är endast tillgängliga på den dator där du skapat dem. Om du arbetar i nätverk sparas de rapporter du lägger i mappen Utkast på din hårddisk. Rapporter som sparats i mappen Utkast kommer inte med när du säkerhetskopierar.

I mappen Utkast kan du spara rapporter som kanske inte är klara eller som inte passar i någon av de andra mapparna.

Du kan när som helst kopiera rapporter från en mapp till en annan. Du kan däremot inte kopiera rapporter till mappen Rapportbibliotek.

Mapparna Byrå och Kontor kan du dölja under Arkiv - Programinställningar.

Sparade rapporter

I mappen Sparade rapporter visas alla rapporter som du har sparat i Visma Analys. Det finns en mapp för varje räkenskapsår.

Du kan öppna rapporten genom att dubbelklicka på rapporten eller högerklicka och välja Kör/visa rapport.

Det är också möjligt att ändra namnet på rapporten direkt i trädet genom att högerklicka på rapporten och välja Byt namn.

Om du gjort en anteckning till rapporten visas detta genom att rapportikonen har en röd markering i högra hörnet.

Relaterade avsnitt

Kör en eller flera rapporter
Sökning och förstoring
Skriv ut
Lägg till anteckningar till en rapport
Spara eller exportera rapport i Ekonomisk analys
Kopiera rapport
Skapa ny rapport
Ändra rapport
Ta bort rapport

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...