Godkänna offert

När du skickat en offert till en kund och kunden valt att godkänna hela offerten ska du ändra status på offerten till Godkänd så att du sedan kan fakturera den.

Om en kund godkänner delar av en skickad offert utgår du från den skickade offerten. Du kan aldrig ändra i en redan skickad offert, utan måste kopiera över alla uppgifterna till en ny offert.

Om kunden inte godkänner offerten kan du ta bort den. Läs mer i avsnittet Ta bort offert.

Relaterade avsnitt

Offerter
Skapa offert
Skapa offert med rot-/rutavdrag
Kopiera offert
Ta bort offert
Skapa faktura från offert
Skapa order från offert