Kopiera offert

Att kopiera en offert är tidsbesparande om du till exempel ska skicka flera liknande offerter till olika kunder. Om offerten har statusen Godkänd kan du inte längre ändra i den. I sådana fall kan det vara ett bra alternativ att kopiera över uppgifterna till en annan offert, göra ändringarna och skicka den på nytt.

  1. Välj Försäljning - Offerter.

Du kan kopiera offerter som finns under Utkast, Pågående offerter och Avslutade offerter.

  1. Välj den offert du vill kopiera i listan.
  2. Välj Åtgärder - Kopiera för att skapa en ny offert som är baserad på alla uppgifter från den kopierade offerten.
  3. Gör de ändringar du vill på offerten.
  4. Gör något av följande val när du är färdig med offerten:
Skicka offert via e-post Offerten skickas automatiskt till den e-postadress som finns angiven på kunden i kundregistret. Offerten sparas under Pågående offerter och får statusen Skickad.
Skapa pdf Offerten sparas som pdf och du får en notifiering om att du kan skriva ut den. Offerten sparas under Pågående offerter och får statusen Skickad.
Spara utkast Offerten skickas inte till kunden utan sparas istället under Utkast.

Relaterade avsnitt

Offerter
Skapa offert
Skapa offert med rot-/rutavdrag
Godkänna offert
Ta bort offert
Skapa faktura från offert
Skapa order från offert
Kopiera kundfaktura
Kopiera manuell verifikation