Skapa offert med rot-/rutavdrag

För att kunna skapa en offert med rot- eller rutavdrag måste du först aktivera inställningen som gör att du kan fakturera för husarbete. Läs mer i avsnittet Gör inställningar för rot-/rutavdrag.

  1. Välj Försäljning - Offerter.
  2. Välj Ny offert.
  3. Välj den kund du ska skicka offerten till.
  4. Markera rutan Husarbete eller grön teknik och ange om arbetet avser Rot eller Rut.

Kolumnen Typ av arbete läggs till i offertraderna nedan.

  1. Om offerten avser rotarbete, välj Fastighetstyp och ange fastighetsbeteckning.
  2. Ange övriga uppgifter. Läs mer i fältförklaringarna nedan för att se vad de olika fälten innebär.
  3. Lägg till de artiklar du vill offerera.
  4. Ange Typ av arbete för de rader som gäller arbete.

Skattereduktionsbeloppet för offerten räknas ut automatiskt. En kort text som informerar kunden om att avdrag för rot/rut har gjorts läggs även till på offerten.

  1. Gör något av följande val när du är färdig med offerten:
Skicka offert via e-post Offerten skickas automatiskt till den e-postadress som finns angiven på kunden. Offerten sparas under Pågående offerter och får statusen Skickad.
Skapa pdf Offerten sparas som pdf och du får en notifiering om att du kan skriva ut den. Offerten sparas under Pågående offerter och får statusen Skickad.
Spara utkast Offerten skickas inte till kunden utan sparas istället under Utkast.

Relaterade avsnitt

Offerter
Skapa offert
Kopiera offert
Godkänna offert
Ta bort offert
Skapa faktura från offert
Skapa order från offert
Arbeta med husavdrag
Gör inställningar för rot-/rutavdrag
Ansök om rot-/rutavdrag från Skatteverket