Artikelkonteringar, listläge

Listläget för Artikelkonteringar hittar du under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Artiklar - Artikelkonteringar.

Här visas de artikelkonteringar du har lagt upp. En artikelkontering visar hur dina artiklar ska konteras vid försäljning. Koden med tillhörande konteringar visas som förslag när du registrerar en artikel som har den aktuella konteringskoden.

För att skapa en artikelkontering klickar du på knappen Ny ovanför tabellen. Vill du ändra en artikelkontering dubbelklickar du på raden eller markerar raden och klickar på knappen för kortläget som finns till vänster ovanför tabellen. Läs mer i avsnittet Artikelkonteringar, kortläge.

Vill du se fler kolumner i tabellen högerklickar du vid kolumnrubrikerna och väljer Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster.

Vill du kopiera eller exportera innehållet i tabellen kan du göra det genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll. Läs mer i avsnittet Kopiera/exportera tabellinnehåll. Du måste ha behörigheten Utskrift för den valda programdelen för att funktionen ska vara aktiv.

Relaterade avsnitt