Kontrollista om arbetsgivardeklarationen inte stämmer

När arbetsgivardeklarationen skapas, hämtas aktuella värden från de anställdas ackumulatorer och tar hänsyn till inställningar för den anställde och aktuella lönearter vid tillfället då löneuppgifter hämtas.

Om du tycker att arbetsgivardeklarationen inte stämmer följer du stegen nedan. Gör efter varje steg en ny kontroll om uppgifterna stämmer.

Om du har följt dessa steg och ändå inte får arbetsgivardeklarationen att stämma, kan du kontakta Visma Spcs Support. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Relaterade avsnitt