Arbetstidsförkortning/arbetstidskonto - inställningar

Du aktiverar arbetstidsförkortning/arbetstidskonto för företaget under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, fliken Inställningar genom att markera valet Företaget använder arbetstidsförkorning/arbetstidskonto. Klicka på knappen Inställningar för att välja hur avsättningen för arbetstidsförkortning/arbetstidskonto ska beräknas och göra inställningar.

Under Personal - Anställda, fliken Anställning gör du sedan inställningar för arbetstidsförkortning/arbetstidskonto för respektive anställd. Läs mer i avsnittet Anställda, fliken Anställning.

Relaterade avsnitt

Anställda, fliken Anställning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.