Sammanställning - valblankett arbetstidskonto/arbetstidsförkortning

När intjänandeperioden för att göra avsättning till arbetstidskonto/arbetstidförkortning är slut kan du skriva ut en valblankett till anställda där de ska välja hur de vill ta ut avsättningen från arbetstidskonto/arbetstidsförkortningen. När du har lagt in de anställdas svar i Visma Lön 600 kan du skriva ut en sammanställning under Personal - Anställda, genom att klicka på Valblankett och markera valet Skriv ut sammanställning valblankett.

Vissa värden i sammanställningen hämtas från programmet och vissa tillkommer genom beräkningar. Läs mer i avsnittet Beräkningsformler vid avsättning till tid, pengar och pension.

Relaterade avsnitt