Arbetstidskonto - Anställdas val

Programdelen hittar du under Personal - Arbetstidskonto, knappen Anställdas val.

Steg 3 i arbetet med avsättningen till arbetstidskontot är att registrera hur anställda valt att ta ut sin avsättning. Markeringen avgör hur den definitiva beräkningen av avsättningen kommer att hanteras.

En anställd kan bara välja ett av alternativen.

Om en anställd väljer att ta ut sin avsättning i Ledig tid går det senare att i kalendariet via snabbvalet Tidbank ändra uttaget till pengar eller pension. Detta kan t ex bli aktuellt om en anställd slutar och ska få ut sin avsättning i pengar.

Klicka på Spara för att spara de förändringar du gjort i dialogen.

Relaterade avsnitt

Arbeta med arbetstidskonto

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.