Artiklar och tjänster, fliken Spårning

Programdelen finns under Artiklar/Lager - Artiklar och tjänster, fliken Spårning.

Under fliken Spårning kan du se sambanden mellan artikeln och olika dokument. Vilka kolumner som visas i tabellen beror på vad du väljer i fältet Spårningsval.

Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster. Saknar du kolumner i tabellen kan du lägga till fler genom att högerklicka och välja Kolumninställningar.

Vill du kopiera eller exportera innehållet i tabellen kan du göra det genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll. Läs mer i avsnittet Kopiera/exportera tabellinnehåll. Du måste ha behörigheten Utskrift för den valda programdelen för att funktionen ska vara aktiv.

Relaterade avsnitt