Artiklar och tjänster, fliken Struktur

Programdelen finns under Artiklar/Lager - Artiklar och tjänster, fliken Struktur.

På fliken Struktur lägger du in de artiklar som ingår i en paketartikel. Paketartikel innebär att du kan ha en huvudartikel som innehåller andra artiklar. Huvudartikeln, dvs paketartikeln, har ett separat pris. Totalpriset för paketartikeln anger du på samma sätt som för en vanlig artikel. Läs mer i avsnittet Arbeta med paketartiklar.

Vill du anpassa vilka kolumner som visas, eller i vilken ordning de visas, högerklickar du i tabellen och väljer Kolumninställningar.

Relaterade avsnitt