Artiklar och tjänster, fliken Inköp

Programdelen finns under Artiklar/Lager - Artiklar och tjänster, fliken Inköp.

Under fliken Inköp kan du bl a se uppgifter om artikelns inköpspriser, när artikeln senast beställdes hem och vilken din huvudleverantör är.

Du kan inte köpa in en paketartikel. Du köper in varje ingående artikel för sig. Därför får du ingen information om paketartikeln på den här fliken. Du kan inte heller ange något kalkylpris för en paketartikel eftersom det kalkylpriset alltid räknas ut som summan av alla ingående artiklars kalkylpris.

Relaterade avsnitt