Artiklar och tjänster, fliken Lager

Programdelen finns under Artiklar/Lager - Artiklar och tjänster, fliken Lager.

Under fliken Lager får du fram uppgifter om hur många artiklar du har i lager. Du har också möjlighet att skriva var artikeln ligger på lagret och ange andra uppgifter som t ex vikt och volym. Observera att en paketartikel aldrig kan vara lagervara.

Lagervärdet är inaktuellt är information från programmet till dig. Om rutan är markerad har det skett en förändring av lagret som ännu inte förts över till bokföringen och därför är det inte säkert att det värde som visas vid Senaste lagervärde är rätt.

Relaterade avsnitt