Visma Administration 2000

Rapportgenerator, fliken Datamodell m m

Programdelen finns under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Rapporter, fliken Datamodell m m.

Här bestämmer du vilka register som ska användas i rapporten. Du placerar också registren i nivåer. Om du till exempel vill göra en rapport som visar artiklars olika transaktioner, kan du använda artikelregistret som första nivå. När du väljer att skapa en ny nivå under artikelregistret visas endast de register som har kopplingar till artikelregistret. Välj det register som ska vara nästa nivå på rapporten, exempelvis Artiklars transaktioner. Vill du, kan du skapa ytterligare nivåer.

Har du baserat rapporten Databasfråga mot Visma Administration väljer du här även vilka fält som ska kunna användas i rapporten. Har du två olika nivåer vid Databasfråga, måste posten finnas med i båda nivåerna för att den ska komma med. Om du till exempel har en rapport med nivån Fkt och InBet, måste fakturanumret som är nyckelfältet, finnas med i båda registren för att det ska komma med.

Relaterade avsnitt

Rapportgeneratorn (pdf)
Rapportgenerator, listläge
Definition, generell rapportgenerator
Filter & Urval, generell rapportgenerator
Kolumner, generell rapportgenerator
Design, generell rapportgenerator
Dialog, generell rapportgenerator
Export, generell rapportgenerator

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)