Visma Administration 2000

Rapportgenerator, fliken Dialog

Programdelen finns under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Rapportgenerator, fliken Dialog.

Här definierar du utskriftsdialogen som ska visas när du väljer att skriva ut rapporten. Du anger storlek på dialogrutan. Vill du att det ska visas knappar för hur rapporten ska skrivas ut bestämmer du det här.

De funktioner du kan använda finns beskrivna under fältförklaringen Förklaring av tabellen.

Relaterade avsnitt

Rapportgeneratorn (pdf)
Rapportgenerator, listläge
Definition, generell rapportgenerator
Datamodell, generell rapportgenerator
Filter & Urval, generell rapportgenerator
Kolumner, generell rapportgenerator
Design, generell rapportgenerator
Export, generell rapportgenerator

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)