Rapportgenerator, fliken Dialog

Programdelen finns under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Rapportgenerator, fliken Dialog.

Här definierar du utskriftsdialogen som ska visas när du väljer att skriva ut rapporten. Du anger storlek på dialogrutan. Vill du att det ska visas knappar för hur rapporten ska skrivas ut bestämmer du det här.

De funktioner du kan använda finns beskrivna under fältförklaringen Förklaring av tabellen.

Relaterade avsnitt