Rapportgenerator, fliken Design

Programdelen finns under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Rapportgenerator, fliken Design.

Här placerar du ut rapportens fält. För varje fält kan du ange startkolumn, slutkolumn och ett antal andra inställningar som exempelvis decimaler. Här kan du även definiera grupper.

Enklaste sättet att placera ut fälten är att använda listknappen som finns i det högra hörnet på kolumnerna. Markera den plats där det nya fältet ska placeras. När du klickar på listknappen visas en lista på alla fält. Markera det fält du vill använda och klicka på knappen Plocka.

I arbetsbilden på fliken Design ser du olika nivåer markerade i gult, huvudnivå och summanivå. Innehållet i de fält du placerar på summanivån summeras automatiskt och summan hamnar där du placerade fältet. På huvudnivån skrivs innehållet i fältet ut som det är i posten.

Du kan placera ut egen text på rapporten om du vill. Det gör du genom att sätta ett citationstecken (“) före och efter texten. Se till att du skriver texten på en rad. Du lägger in en ny blank rad genom att välja Infoga rad efter.

I tabellen Datamodell visas de register du har valt att använda i rapporten. Du väljer register och nivå genom att använda funktionen Ny nivå/underrapport på fliken Datamodell.

De flesta funktioner och operatorer som används i malleditorn kan även användas i rapportgeneratorn. Läs mer om Funktioner och Operatorer.

Du kan läsa mer om hur du skapar rapporter och skriver formler i dokumentet Skapa rapporter.

Relaterade avsnitt