Rapportgenerator, fliken Definition

Programdelen finns under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Rapportgenerator, fliken Definition.

På den här fliken namnger du rapporten, anger vad den ska baseras på, ger en förklaring till den och registrerar vem som har skapat den.

Om du väljer att basera rapporten på Databasfråga mot Visma Administration kommer enbart de fält som du anger på fliken Datamodell m m att användas i rapporten. Detta kan göra att rapporten går snabbare om den hämtar uppgifter från flera olika register. Du kan också själv välja vilket fält som rapporten ska sorteras på genom att på fliken Datamodell m m markera Sortera framför det fält som du vill sortera på. Nyckelfältet måste finnas med i alla register som är med i rapporten för att posten ska komma med.

Om du väljer att basera rapporten på Befintliga register och ordningaroch har ett eller två register och de sorteringar som finns här fungerar så kan rapporten gå snabbare att skriva ut. Du kan även kombinera till exempel leverantörsfaktura och utbetalningar och få med leverantörsfakturan även om löpnumret, som är nyckelfältet, inte finns med i utbetalningar.

Relaterade avsnitt