Visma Administration 2000

Rapportgenerator, fliken Kolumner

Programdelen finns under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Rapportgenerator, fliken Kolumner.

Här anger du bredden på rapportens kolumner. Bredden anges i millimeter. I rutan Totalbredd ser du den sammanlagda bredden på kolumnerna. Du behöver inte ha samma bredd på rapportens undernivåer som på huvudnivån. Om du inte anger något i tabellen Avvikande kolumner för nivåer gäller de här bredderna för alla nivåer på rapporten.

Om du har baserat rapporten på Befintliga register och ordningar och vill ha avvikande kolumnbredder för någon nivå kan du ange dem här.

Relaterade avsnitt

Rapportgeneratorn (pdf)
Rapportgenerator, listläge
Definition, generell rapportgenerator
Datamodell, generell rapportgenerator
Filter & Urval, generell rapportgenerator
Design, generell rapportgenerator
Dialog, generell rapportgenerator
Export, generell rapportgenerator

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)