Visma Administration 2000

Rapportgenerator, fliken Filter och Urval

Programdelen finns under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Rapportgenerator, fliken Filter och Urval.

På den här fliken kan du ange vilka poster som ska vara med i rapporten. De filter och urval du specificerar här gäller per nivå. Filter och urval begränsar tillsammans.

De flesta funktioner och operatorer som används i malleditorn kan även användas i rapportgeneratorn. Läs mer om funktioner och operatorer i avsnittet Fält och funktioner i malleditorn.

Relaterade avsnitt

Rapportgeneratorn (pdf)
Rapportgenerator, listläge
Definition, generell rapportgenerator
Datamodell, generell rapportgenerator
Kolumner, generell rapportgenerator
Design, generell rapportgenerator
Dialog, generell rapportgenerator
Export, generell rapportgenerator

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)