Rapportgenerator, fliken Filter och Urval

Programdelen finns under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Rapportgenerator, fliken Filter och Urval.

På den här fliken kan du ange vilka poster som ska vara med i rapporten. De filter och urval du specificerar här gäller per nivå. Filter och urval begränsar tillsammans.

De flesta funktioner och operatorer som används i malleditorn kan även användas i rapportgeneratorn. Läs mer om funktioner och operatorer i avsnittet Fält och funktioner i malleditorn.

Relaterade avsnitt