Rapportgenerator, fliken Export

Programdelen finns under Arkiv - Mallar/Rapportgenrator - Rapportgenerator.

Här kan du exportera din rapport så den kan läsas in i ett annat administrationsprogram. Du kan även lägga in lösenord.

När du väljer Exportera rapport skapas en zip-fil på den sökväg du anger. Zip-filen ska sedan packas upp innan du läser in rapporten i ett annat administrationsprogram.

Relaterade avsnitt