Visma Administration 2000

Rapportgenerator, fliken Export

Programdelen finns under Arkiv - Mallar/Rapportgenrator - Rapportgenerator.

Här kan du exportera din rapport så den kan läsas in i ett annat administrationsprogram. Du kan även lägga in lösenord.

När du väljer Exportera rapport skapas en zip-fil på den sökväg du anger. Zip-filen ska sedan packas upp innan du läser in rapporten i ett annat administrationsprogram.

Relaterade avsnitt

Rapportgeneratorn (pdf)
Rapportgenerator, listläge
Definition, generell rapportgenerator
Datamodell, generell rapportgenerator
Filter & Urval, generell rapportgenerator
Kolumner, generell rapportgenerator
Design, generell rapportgenerator
Dialog, generell rapportgenerator

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)