Rapportgenerator, listläge

Programdelen finns under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Rapportgenerator.

I rapportgeneratorn har du stora möjligheter att skapa skräddarsydda rapporter för just ditt företag. Egna rapporter är generella och kan användas i alla företag i Visma Administration 2000. För att använda rapportgeneratorn krävs att du har god kunskap om hur den fungerar. Läs mer om rapportgeneratorn här.

I avsnittet Rapporter för nedladdning hittar du färdiga rapporter som inte finns tillgängliga i ditt program, men som du kan ladda ner och läsa in.

I avsnittet Rapporter att läsa in hittar du de rapporter som finns tillgängliga i ditt program och som du kan läsa in via Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Läs in rapport. Rapporterna finns i mappen SpcsRapp.

Rapportgeneratorn hanterar rapporter med kopplade underrapporter. Du kan placera ut fälten i rapporten som du själv vill ha dem och du kan göra fasta filter som kan väljas vid utskrift. Du kan också summera på fält. Kolumnbredderna definierar du själv. Du kan alltid gå tillbaka för att kontrollera eller ändra i din rapport. När du är klar med rapporten kan du bestämma hur dialogrutan, som visas när du väljer att skriva ut din rapport, ska se ut. När rapporten är klar kan den läggas in som ett utskriftsalternativ under Utskrifter - Inlästa/Skapade.

Visma Spcs ger ingen support på programmets rapportgenerator. Användaren får istället använda den dokumentation som finns tillgänglig i den skrivna hjälpen alternativt kontakta någon av Visma Spcs partner som har specialiserat sig på rapportgeneratorn i Visma Administration 2000. Kontaktuppgifter till återförsäljare och partners finns på Visma Spcs hemsida.

Relaterade avsnitt