Skapa manuell utbetalning

Vill du arbeta smartare?

Du vet väl om att du enkelt kan läsa in en återrapporteringsfil från din bank för att se vilka leverantörsfakturor som har blivit betalda. Betalningar och leverantörsfakturor matchas automatiskt och fakturorna byter status till Betalda. Bara för dig att kontrollera och skriva ut en utbetalningsjournal. Läs mer om återrapportering i avsnittet Återrapportera leverantörsbetalningar.

Här beskrivs hur du hanterar manuella utbetalningar. Vill du göra en manuell betalning för flera fakturor samtidigt gör du det under Betalningar - Utbetalningar. Vill du göra en manuell betalning av en enstaka faktura kan du göra det antingen via Betalningar - Utbetalningar eller via Inköp - Leverantörsfakturor, fliken Betalningar genom att använda kommandot Ändra betalstatus.

  1. Välj Betalningar - Utbetalningar.

I listläget visas alla leverantörsfakturor som är attesterade men inte betalda och journalförda, samt betalningar utan leverantörsfaktura som inte är journalförda.

Under Urval/sortering kan du välja vilka fakturor du vill se i listan. Du kan också välja i vilken ordning du vill att fakturorna sorteras och om du vill att posterna ska sorteras Stigande eller Fallande.

  1. Markera de fakturor du vill betala i kolumnen längst till vänster. Du kan använda kommandona Markera alla eller Avmarkera alla.
  2. Välj kommandot Betala manuellt.
  3. Kontrollera att det är rätt utbetalningskonto.

Utbetalningskontot hämtas automatiskt från Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Kontonummer, men du kan ändra här om du vill betala från ett annat konto.

  1. Kontrollera att det är rätt antal uppdrag och rätt belopp som kommer att skickas iväg.
  2. Klicka på Mer info för att se exakt vilka fakturor som ingår i betalningsuppdraget.
  3. Välj Utskrift banklista om du vill skriva ut en banklista över de betalningar du markerat i listläget. Listan kan du ha som underlag om du t ex vill göra dina betalningar manuellt via din internetbank.
  4. Klicka på OK. Dina betalningar har nu fått status På väg.

När utbetalningarna är gjorda och du har fått betalningsspecifikationen ska du markera fakturorna som betalda. Läs mer i avsnittet Markera faktura som betald.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.