Skapa utbetalning via betalfil

Vill du arbeta smartare?

Du vet väl om att du enkelt kan läsa in en återrapporteringsfil från din bank för att se vilka leverantörsfakturor som har blivit betalda. Betalningar och leverantörsfakturor matchas automatiskt och fakturorna byter status till Betalda. Bara för dig att kontrollera och skriva ut en utbetalningsjournal. Läs mer om återrapportering i avsnittet Återrapportera leverantörsbetalningar.

Här beskrivs hur du gör en utbetalning i programmet genom att skicka en betalfil till din bank. Du hittar också information om hur du gör en delbetalning av en leverantörsfaktura. Avsnittet behandlar både inhemska och utländska leverantörsfakturor.

För att kunna skicka betalningar via din bank måste du använda bankernas internetbankslösningar. Kontakta din bank angående dessa tjänster.

Relaterade avsnitt

Sökord: registrera leverantörsfaktura, registrera delbetalning leverantörsfaktura