Skapa utbetalning via betalfil

Här beskrivs hur du gör en utbetalning i programmet genom att skicka en betalfil till din bank. Du hittar också information om hur du gör en delbetalning av en leverantörsfaktura. Avsnittet behandlar både inhemska och utländska leverantörsfakturor.

För att kunna skicka betalningar via din bank måste du använda bankernas internetbankslösningar. Kontakta din bank angående dessa tjänster.

Relaterade avsnitt

Utbetalningar, listläge
Utbetalningar, kortläge
Skriva ut avier för utbetalning
Skapa manuell utbetalning
Kvitta debet mot kredit, leverantörsfaktura
Markera faktura som betald
Återrapportera leverantörsbetalningar
Allmänt om kreditfaktura

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.