Skriva ut avier för utbetalning

För att du ska kunna skriva ut avier måste du gå in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar - Utbetalningar och markera rutan för Använd utskrift av avier.

 1. Välj Betalningar - Utbetalningar.

I listläget visas alla leverantörsfakturor som är attesterade men inte betalade och journalförda, samt betalningar utan leverantörsfaktura som inte är journalförda.

Under Urval/sortering kan du välja vilka fakturor du vill se i listan. Du kan också välja i vilken ordning du vill att fakturorna sorteras och om du vill att posterna ska sorteras Stigande eller Fallande.

 1. Markera de fakturor du vill betala i kolumnen längst till vänster. Du kan använda kommandona Markera alla eller Avmarkera alla.

Vid delbetalning av en faktura ändrar du summan i kolumnen Belopp att betala till den summa du ska betala. Vill du göra andra ändringar kan du dubbelklicka på fakturan eller markera fakturan och välja Kort.

 1. Välj kommandot Betala manuellt.
 2. Kontrollera att det är rätt utbetalningskonto.

Utbetalningskontot hämtas automatiskt från Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Kontonummer, men du kan ändra här om du vill betala från ett annat konto.

 1. Kontrollera att det är rätt antal uppdrag och rätt belopp som kommer att skickas iväg.
 2. Klicka på Mer info för att se exakt vilka fakturor som ingår i betalningsuppdraget.
 3. Klicka på OK och sedan på Utskrift avier.
 4. Välj om det är PlusGiro eller Bankgiro-avier du vill skriva ut i dialogrutan som visas. PlusGiro-/Bankgironummer hämtas från de inställningar du har gjort under Ariv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag.
 5. Klicka OK.
 6. Välj att skriva ut till skrivare. Om du vill förhandsgranska utskriften kan du skriva ut till bildskärm och du kan också justera blankettinställningen genom att klicka på knappen Inställningar.
 7. Välj Utskrift banklista när du kommer tillbaka till dialogen Manuella betalningar.
 8. Klicka på OK. Dina betalningar har nu fått status På väg.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.