Versionsnyheter Visma Fakturering, version 2021.3 - december 2021

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner-och-uppdatera.

Läs mer om hur du installerar ditt program i avsnittet Installationsanvisning Visma Fakturering.

Vårt forum är värdefullt!

Vi har förmånen att ha ett aktivt forum för Administrations-serien! Därför känns det väldigt roligt att vi till den här versionen har kunnat fokusera på att införa önskemål som kommer från just våra forumanvändare. Vill du också vara med och påverka eller bara dela med dig eller få goda råd från andra användare - kika då in i vårt forum för Visma Fakturering.

Förbättrad återrapportering för leverantörsbetalningar

Från och med den här versionen fungerar det att läsa in återrapporteringsfiler i formatet CAMT.054. Det innebär att om du har skickat en betalfil i formatet XML/ISO20022 (pain 001.001.03) för betalning av leverantörsfakturor till banken, så kan du nu läsa tillbaka betalfilen (CAMT.054) till ditt program.

Den här förändringen påverkar dig som har någon av bankerna Danske Bank, Handelsbanken, SEB eller Swedbank, men även om du använder Nordeas filbetalningstjänst Corporate Access.

Förhandsgranska till pdf

I förra versionen av programmet togs knappen Provutskrift bort i utskriftsdialogerna för faktura. Vi har förstått att den här funktionen har varit saknad, så nu återinför vi möjligheten att skriva ut ett dokument utan att det påverkar dokumentets status. Detta gör du numera genom knappen Förhandsgranskning till pdf, som du hittar i samband med att du förhandsgranskar ett dokument. Via Förhandsgranskning till pdf kan du antingen skapa en pdf och/eller skriva ut pdf:en, utan att dokumentet får en markering i Skickad.

Knappen Förhandsgranskning till pdf hittar du även när du skriver ut rapporter till bildskärm.

Fakturatypskod för e-posttexter

I den här versionen har vi lagt till ett villkor för dokumenttyper för dig som önskar använda det när du skickar fakturor via utskriftsvalet Lokal e-post till dina kunder. Villkoret #FKTTYP# gör att programmet automatiskt skriver ut vilken typ av dokument det gäller och kan användas i mejlets ämnesrad eller meddelandetext. De dokumenttyper som skrivs ut är faktura (som faktura räknas debetfaktura, räntefaktura, avtalsfaktura, samlingsfaktura och ingående faktura), kontantnota och kreditfaktura. Villkoret går endast att använda i mejl som innehåller fakturor.

Läs mer om att använda villkor i meddelandetext och i ämnesrad när du skickar fakturor via e-post till dina kunder.

Mejla faktura utan att kunden finns i kundregistret

Nu är det återigen möjligt att mejla fakturan till en kund, utan att först lägga upp kunden i ditt kundregister.

Förbättringar för dig som använder Microsoft Outlook som mejl-klient

Programmets hantering av den lokala e-postklienten Outlook har förbättrats och gjorts mer stabil. Vi stödjer nu även click-to-run versioner av Outlook.

Urval för skattereduktion

För att underlätta uppföljningen av fakturor som innehåller skattereduktion har vi lagt till en urvalsrad i programdelen Betalningar - Skattereduktion, fliken Översikt fakturor. Genom urvalsraden kan du enkelt söka i de olika kolumnerna.

Rättningar av kända fel

Följande fel som vi har presenterat på Visma Spcs forum är rättade:

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.