Versionsnyheter Visma Fakturering, version 2021.0 - mars 2021

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner-och-uppdatera.

Läs mer om hur du installerar ditt program i avsnittet Installationsanvisning Visma Fakturering.

Förbättring i programdelen Inläsning underlag

Vi har nu gjort det möjligt att ändra storleken på de olika delarna i arbetsbilden för Inläsning underlag. Genom att dra i handtagen på de lodräta och vågräta linjerna kan du anpassa vyn så som du vill ha den. Du kan till exempel använda det lodräta handtaget för att visa ditt underlag lite större eller det vågräta handtaget för att justera storleken på tabellerna. Justeringarna du gör i arbetsbilden sparas per företag. Den här funktionen kommer att införas på fler ställen i programmet i kommande versioner.

Husarbete blir Skattereduktion

Programdelen som tidigare hette Husarbete har nu bytt namn till Skattereduktion. Detta är gjort med anledning av att programdelen nu hanterar både husarbete och grön teknik.

Stöd för grön teknik och rutarbete med schablonavdrag

Grön teknik

I den här versionen finns det nu stöd för grön teknik när du skapar en faktura i programmet. Arbetar du med att installera grön teknik till privatpersoner ska du ange detta under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning genom att markera Fakturerar husarbete/grön teknik.

När du markerar rutan tillkommer fältet Innehåller grön teknik på fakturan för att du ska kunna hantera dokument som innehåller skattereduktion. Under Betalningar visas också menyvalet Skattereduktion. Där kan du sköta allt som har med skattereduktion att göra. Själva ansökan om skattereduktion för grön teknik görs manuellt på Skatteverkets hemsida. För att underlätta ansökan kan du använda utskriften Underlag - Ansökan om skattereduktion, utskrift.

Läs mer om hur du fakturerar grön teknik i avsnitten Gör inställningar för att fakturera husarbete/grön teknik och Skapa kundfakturor som innehåller husarbete/grön teknik.

Schablonavdrag

I den här versionen finns det även stöd för de rutavdrag där arbetskostnaden beräknas enligt schablon. På fakturan väljer du någon av typerna Transport till försäljning - Schablon 50% eller Tvätt till tvättinrättning - Schablon 50% i kolumnen Typ av skattereduktion. När du har anget det totala antalet timmar görs schablonavdraget automatiskt och den aktuella skattereduktionen visas i fältet Skattereduktion i nedre delen av arbetsbilden.

Skulle procentsatserna för schablonavdragen förändras kan du justera dem under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning.

Uppdaterade mallar för husarbete och grön teknik

Mallar som tidigare hanterade husarbete har justerats och hanterar nu även grön teknik. Fakturamallarna har även bytt namn i programmet. Använder du en standardmall för faktura som hanterar husarbete idag, så är namnbytet inget som påverkar dig och du kan fortsätta använda dem precis som tidigare. Har du utgått från våra standardmallar och skapat egna mallar som du vill ska fungera även för grön teknik, behöver de kompletteras. Det enklaste kan då vara att utgå från de uppdaterade mallarna som följer med vid installationen av 2021.0 och göra dina anpassningar på nytt i dem.

De mallar som är justerade är följande:

  • Faktura Silver - standard med skattereduktion (nytt mallnamn)

  • Faktura Silver - logotyp med skattereduktion (nytt mallnamn)

  • Betalningspåminnelse Silver - standard

  • Betalningspåminnelse Silver - logotyp

Registervård

Från och med den här versionen är det endast användare som har behörigheten Systemoperatör som kan göra registervård i programmet.

Är ni flera användare som loggar in i företaget, och behörighetskontrollen är aktiverad, är det endast användare med behörigheten Systemoperatör som kan göra registervård. Har företaget inte behörighetskontrollen aktiverad, oavsett om ni är flera användare eller bara en, så har alla användare behörigheten Systemoperatör och kan därmed utföra registervård.

Nya kontoplaner

Programmet är uppdaterat med nya kontoplaner för BAS 2021.

Rättningar av kända fel

Följande fel som vi har presenterat på Visma Spcs forum är rättat:

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.