Radera artikel

Du kan endast radera en artikel som inte finns i lager. Tänk på att statistikutskrifter som tar med artikeluppgifter kan bli felaktiga om du raderar en artikel som har ingått på en faktura under den period som du gör utskriften för.

  1. Välj Artiklar/Lager - Artiklar/tjänster.
  2. Markera den artikel du vill radera i listläget.
  3. Klicka på knappen Radera.

Relaterade avsnitt