Artiklar och tjänster, fliken Språk/statistik

Programdelen finns under Artiklar/Lager - Artiklar och tjänster, fliken Språk/statistik.

Under fliken Språk/statistik kan du se uppgifter om statistiken för artikeln. Du kan också skriva in om du vill ha artikelbenämningen på något annat språk. För att uppgifterna för föregående år ska bli korrekta behöver du göra ett årsavslut för dina statistikuppgifter. Läs mer i avsnittet Gör årsavslut för statistikuppgifter.

En paketartikel är ju ofta billigare än om man köper varje artikel för sig. Priset räknas om i förhållande till kalkylpriset och hur mycket lägre paketpriset är än summan av de ingående artiklarnas pris. Med andra ord är det helt avgörande att du har riktiga kalkylpriser inlagda på dina artiklar, för att statistikberäkningen ska bli rätt för paketartikeln.

Relaterade avsnitt