Kom igång

Nyheter

Vanliga frågor

Så fungerar Visma Bokslut

Min sida

Min sida har vi samlat information som rör ditt program. Här får du meddelanden och tips om programmet och du hittar artiklar och utbildningar som kan vara intressanta för dig.

I den blå menyn längst upp hittar du våra kontaktuppgifter. Härifrån kan du även logga in på Mina tjänster.

Läs mer om startsidan.

Importera ekonomidata

En guide i programmet hjälper dig steg för steg att skapa ett bokslut. Du kan välja att skapa ett helt nytt bokslut eller ett som är baserat på föregående års bokslut. Därefter väljer du hur uppgifter, såsom kontoplan och saldon, ska överföras från ditt ekonomiprogram till Visma Bokslut. Du kan välja att importera uppgifterna via en SIE-fil eller mata in dem manuellt. Det finns även möjlighet att hämta data direkt från Vismas ekonomiprogram.

Väljer du en SIE 4-fil eller hämtar uppgifter från Vismas ekonomiprogram läses även verifikationer in. Programmet skapar relevanta bokslutsbilagor utifrån de uppgifter som lagts in.

Skapa nytt bokslut

Skapa nytt bokslut för digital inlämning

Skapa nytt bokslut år 2 - baserat på föregående års bokslut

Grunduppgifter

Innan du börjar arbeta med bokslutet du skapat, bör du gå igenom importerade uppgifter och eventuellt göra kompletteringar.

Importerade uppgifter och gjorda inställningar ligger kategoriserade i en mapp som heter Start. Här kan du enkelt lägga till information eller ändra eventuella felaktigheter. Uppgifterna ligger till grund för det fortsatta arbetet med bokslutet. Du kan bland annat bestämma vilken resultaträkning du ska arbeta med, hur bokslutstransaktioner ska numreras och om projekt ska användas. Dessutom kan du lägga in grunduppgifter till årsredovisningen.

I kontoplanen kan du registrera saldon, lägga till nya konton och göra omkopplingar. Du kan även kontrollera så att resultat- och balansräkningen är rätt.

Bra att veta

Bokslutsbilagorna skapas utifrån balans- och resultaträkningsmallen. För varje rubrik i balansräkningen som har konton med saldo kopplat direkt till sig skapas en huvudbilaga i bilageträdet.

Grunduppgifter

Grunduppgifter årsredovisning

Kontoplan och saldon

Balans-/Resultaträkningsmall

Bokslutsarbete

Att göra ett bokslut handlar främst om att stämma av och värdera posterna i balansräkningen. Detta gör du med hjälp av de bokslutsbilagor som finns inlagda i Visma Bokslut. Till alla bilagor kan du lägga till åtgärder där du har möjlighet att definiera vad som ska göras i bokslutsarbetet. I programmet finns ett antal standardåtgärder du kan välja mellan, men du kan även lägga upp egna åtgärder som är viktiga för ditt bokslut.

I arbetet med bokslutsbilagorna kan du också skapa bokslutstransaktioner. Programmet ger dig ett förslag på transaktion utifrån bilagans konton och belopp. I programmet finns även en kontosammanställning där du bland annat kan se saldobalans, bokslutstransaktioner och utgående saldo för respektive konto i kontoplanen. I kontoanalysen kan du granska inlästa verifikationer.

Bra att veta

Programmet följer Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, eller Svensk standard för redovisningsuppdrag, Rex, och ger förslag på kontroller med hänvisning till nummer i detta ramverk.

Bilageträd

Bokslutstransaktioner

Årsredovisning

När arbetet med bokslutet är klart är det dags att skapa och skriva ut årsredovisningshandlingarna. Programmet ger förslag på vilka dokument som ska ingå i din årsredovisning utifrån de uppgifter som du lagt in under bland annat Grunduppgifter årsredovisning. Den färdiga årsredovisningen ska innehålla noter, det vill säga förklaringar till olika poster i bokslutet. I programmet finns det färdiga förslag på noter som du kan välja bland, men du kan även skapa egna noter.

Bra att veta

I programmet finns över 160 färdiga förslag på dokument och noter som du kan välja mellan, beroende på företagets storlek. Vill du lägga till ytterligare innehåll, till exempel tabeller eller bilder, kan du göra det genom att exportera årsredovisningen till ditt ordbehandlingsprogram.

Grunduppgifter årsredovisning

Arbetsgång för årsredovisning

Färdigställ och signering

När arbetet med bokslut och årsredovisning börjar bli klart kan du köra en bokslutskontroll som hjälper dig att hitta eventuella felaktigheter. Du kan låsa bokslut och årsredovisning när arbetet är färdigt, för att förhindra att ändringar görs. Därefter kan du föra över bokslutstransaktionerna till bokföringen, skicka uppgifter till din deklaration eller skapa underlag till revisionen.

Bra att veta

Arbetet du lägger ned på det första årets bokslut- i form av exempelvis bilagor, beräkningar, åtgärder, kommentarer och årsredovisning - ger dig en tidsvinst under kommande år. Vid följande bokslut kan du sedan välja att hämta upplägg från de du tidigare genomfört. På så vis behöver du bara ta hänsyn till årets förändringar.

Bokslutskontroll

Digital signering och inlämning

Utskrifter

I utskriftscentralen finns ett antal färdiga rapporter som du kan skriva ut. De utskriftsval som du kan välja mellan är att skriva ut till skrivare, skapa pdf eller skicka pdf via e-post. Du kan alltid förhandsgranska på bildskärmen innan du gör själva utskriften.

Utskriftscentral

Skriv ut utvalda bilagor

Integration

Visma Administration/Visma Compact

  • hämta data direkt från Visma Administration/Visma Compact till Visma Bokslut.
  • importera kund- och leverantörsreskontra från Visma Administration/Visma Compact till Visma Bokslut.
  • exportera bokslutstransaktioner från Visma Bokslut till Visma Administration/Visma Compact.

Visma Anläggningsregister

  • importera avskrivningar från Visma Anläggningsregister till Visma Bokslut.

Visma Analys

  • exportera bokslutssaldon och kontokopplingar från Visma Bokslut till Visma Analys.

Visma Koncern

  • exportera bokslutssaldon och kontokopplingar från Visma Bokslut till Visma Koncern.
  • exportera årsredovisningsuppgifter från Visma Bokslut till Visma Koncern.

Visma Skatteprogram

  • exportera underlag till deklarationen från Visma Bokslut till Visma Skatteprogram.

Visma Revision

  • exportera revisionsunderlag från Visma Bokslut till Visma Revision.