Versionsnyheter Visma Bokslut 2020.11 — maj 2020

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner.

Information i årsredovisningen med anledning av coronakrisen

Programmet har kompletterats med Srf konsulternas vägledningar för hur man kan skriva i årsredovisningen när det gäller coronakrisens effekter på verksamheten för mindre företag.

Det gäller dokumenten Allmänt om verksamheten och noten Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

Texter ligger som nya alternativ under respektive dokument/not:

  • Allmänt om verksamheten - mindre företag effekt av Corona (Srf konsulterna)
  • Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut - mindre företag effekt av Corona (Srf konsulterna)

Nytt konto i kontoplanen

Med anledning av coronakrisen beviljar Skatteverket regelmässigt anstånd med betalning av moms, arbetsgivaravgifter och källskatt. BAS-gruppen har föreslagit ett nytt konto för detta så därför är programmets kontoplan uppdaterad med det nya kontot 2850 Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och källskatt.

Rättat i version 2020.11

  • Styrelsesuppleant överförs nu till dokumentet Underskrifter för digital årsredovisning.
  • Om procentsatsen ändras på Bilagan Inventering, uppskjuten skatt så sparas den.

Övrigt

Förbättrat redigeringsmöjligheterna för att skapa tomrader med Enter-tangenten i årsredovisningen.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.