Versionsnyheter Visma Bokslut 2021.2/2021.21 — oktober 2021

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner-och-uppdatera.

Digital inlämning av årsredovisning - nu även för K3

Programmet är nu anpassat för att även du som använder regelverket K3 ska kunna lämna in din årsredovisning digitalt till Bolagsverket. Detta gäller för inlämning av årsredovisning både med eller utan revisor.

När du skapar ditt bokslut anger du i guidens första steg att du vill lämna in digitalt. Har du redan skapat ett bokslut för K3 kan du efterhand markera Digitalt under Start - Grunduppgifter årsredovisning. I så fall skapas årsredovisningen med balans- och resultaträkning om och eventuella manuellt inmatade värden får fyllas i på nytt. Den digitala inlämningen gör du sedan via Färdigställ och signering - Digital inlämning av årsredovisning.

Läs mer om digital inlämning i avsnitten Skapa nytt bokslut för digital inlämning och Digital inlämning av årsredovisning. Du kan också titta på filmen Skapa fil för att lämna in årsredovisningen digitalt.

Rättat i version 2021.21

  • Kolumner utan värde skrivs inte längre ut på dokumentet Förändring i eget kapital när regelverket K2 med digital inlämning är valt.

  • Värden på noter och dokument som inte ska med till år 2 följer inte längre med över vid skapande av nytt bokslut baserat på tidigare bokslut.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.