Kom igång

Nyheter

Vanliga frågor

Nyheter i Visma Bokslut

 Version 2023.11   April 2023

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den genom att klicka på versionsnumret i rubriken ovan eller via Hjälp - Uppdatera programversion i programmet.

Förbättring

Samma innehåll - men med ny look!

Hjälpen har fått en makeover! När du trycker F1 eller ? möts du nu av våra nya härliga färger - korall, vanilj och lila. Dessutom finns en sprillans ny startsida för programmets olika hjälpkanaler. Annars är allt som vanligt!

Förbättring

Förbättringar i noten Förändringar i eget kapital

Vi har ökat teckenstorleken och gjort det möjligt att skriva en kommentar till noten.

Buggfix

Rättningar

K2 med digital inlämning

 • I noten Övriga rörelseintäkter går det nu att skriva in typ av Intäktsslag.

 • Värden förs nu över korrekt mellan den gamla (Taxonomi 2017-09-30) och nya (Taxonomi 2021-10-31) årsredovisningsmallen för dessa noter:

  • Fordringar hos koncernföretag

  • Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

  • Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

  • Andra långfristiga fordringar

Årsbokslut K2 (BFNAR 2017:3)

 • Nu kan även revisorn signera årsredovisningen digitalt via integrationen med Visma Sign.