Versionsnyheter Visma Bokslut 2021.1 — mars 2021

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner.

K2 och digital inlämning

Du kan nu skapa dokumentet Definition av nyckeltal i årsredovisningen när du arbetar med K2 - mindre företag och har valt att lämna in årsredovisningen digitalt.

Valen Likvidator och Likvidatorsuppleant har tillkommit som roller i styrelsen under Grunduppgifter årsredovisning. När du väljer att likvidator eller likvidatorssuppleant ska skriva under fastställelseintyget föreslås en förvald text automatiskt.

Reko

Under Förvaltningsberättelse - Allmänt om verksamheten finns nu alternativet Allmänt om verksamheten - Auktoriserad FAR-konsult med en föreslagen text om företaget har anlitat en auktoriserad redovisningskonsult för att upprätta bokslut och årsredovisning.

Kontoplanen

Kontoplanen är uppdaterad till BAS 2021.

Rex

I den här versionen är det ändrat så att rapporterna Rapport om årsbokslut och Rapport om årsredovisning endast kan väljas för årsbokslut respektive årsredovisning.

Dessutom är mindre uppdateringar enligt Rex-2021 gjorda i programmet.

Rättat i version 2021.1

  • I Bokslutskontrollen kunde du får varningar trots att saldot överensstämde på raden i den funktionsindelade resultaträkningen och noten. Detta är nu åtgärdat.

  • I noten Medelantalet anställda skrivs nu även decimaltal ut om du arbetar med K2 - mindre företag och har valt Digitalt.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.