Visma Bokslut

Versionsnyheter Visma Bokslut 2019.21 — september 2019

Här får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. Mer utförlig information hittar du i den skrivna hjälpen som du når både från ditt program och via Visma Spcs Support. I programmet når du den skrivna hjälpen genom att trycka F1, genom att välja symbolen ? eller genom att välja Hjälp.

Om du har programmet installerat sedan tidigare visas rutan Programuppdatering första gången du startar ditt program efter att en ny version finns tillgänglig. Klicka på Ja, uppdatera nu om du vill uppdatera programmet direkt. Vill du göra det vid ett senare tillfälle gör du det via Hjälp - Uppdatera programversion i ditt program.

Vill du installera programmet på en annan dator gör du det via vår hemsida under Ladda ner. Där finns också instruktioner för hur du gör själva nedladdningen.

K2 och digital inlämning

  • Ett flertal nya kontroller är införda om du arbetar med K2 - mindre företag och digital inlämning av årsredovisning. Läs mer i avsnittet Bokslutskontroll.
  • Du kan nu välja om Rapport om årsredovisning respektive Rapport från auktoriserad FAR-konsult ska följa med eller inte när du lämnar in din årsredovisning digitalt. Det görs genom att välja alternativ på dokumentet.
  • Raden Markanläggningar har lagts till på dokumentet Redovisningsprinciper - Avskrivning - Materiella anläggningstillgångar.
  • Har du valt att arbeta med K2 - mindre företag och digital inlämning och tar bort markeringen för Lämna in digitalt kan du nu skapa en egen not eller ett eget dokument.

Sänkta sociala avgifter för 15 –18-åringar

Från och med den 1 augusti 2019 behöver du som arbetsgivare bara betala ålderspensionsavgift 10,21 % för dina anställda som fyllt 15 år, men ännu inte 18 år. Du får maximalt betala varje ungdom 25 000 kronor brutto i månaden. Om lönerna är högre betalar du full arbetsgivaravgift och allmän löneavgift på totalt 31,42 %. De nya reglerna gäller löner som du betalar ut efter den 1 augusti 2019, men som ungdomarna kan ha tjänat in tidigare. Du använder en tomrad på bilagan Avstämning arbetsgivaravgifter för att räkna fram ditt underlag.

Lokalt installerad hjälp är borttagen

Tidigare har du under menyn Hjälp kunnat läsa den lokalt installerade hjälpen när du har behövt hjälp i ditt program. Det är också den lokalt installerade hjälpen som har visats när du har sökt hjälp, men inte haft någon internetuppkoppling. Den lokalt installerade hjälpen är nu borttagen och när du söker hjälp visas alltid den senaste uppdaterade hjälpen som ligger på vismaspcs.se. Den uppdateras löpande och du har därmed alltid tillgång till den senaste informationen kring ditt program.

Du når hjälpen i ditt program genom att trycka på F1 eller välja Hjälp - Hjälp i menyn.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.