Versionsnyheter Visma Bokslut 2021.0 — december 2020

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner.

Textförslag till årsredovisning med anledning av corona

Coronaspridningen påverkar företag på olika sätt och varje enskilt företag måste göra en bedömning av hur detta ska uttryckas i företagets årsredovisning. Srf konsulternas redovisningsgrupp har tagit fram exempeltexter som kan användas som vägledning för mindre företag med bokslutsdatum 2020-04-30 eller senare. Dessa exempeltexter är nu inlagda i programmet och avser dokumenten Allmänt om verksamheten, Flerårsöversikten, Väsentliga händelser under räkenskapsåret och noten Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

Följande texter ligger som nya alternativ under respektive dokument/not:

 • Allmänt om verksamheten - mindre företag effekt av corona (Srf konsulterna) 2020-04-30 eller senare

 • Kommentar till Flerårsöversikt - mindre företag effekt av corona (Srf konsulterna) 2020-04-30 eller senare

 • Väsentliga händelser under räkenskapsårets - mindre företag effekt av corona (Srf konsulterna) 2020-04-30 eller senare

 • Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut - mindre företag effekt av corona (Srf konsulterna) 2020-04-30 eller senare

Reko

 • Rapporten Rapport från auktoriserad FAR-konsult är uppdaterad enligt Reko 2021.

 • Programmet är uppdaterat enligt Reko 2021.

K2 och Digital inlämning

 • Fastställelseintyget finns nu på engelska för dig som arbetar med engelsk årsredovisning.

 • Ytterligare kontroller är inlagda för dig som arbetar med K2 och digital inlämning. Läs mer i avsnittet Bokslutskontroll.

Övrigt

 • När du skapar ett nytt bokslut är det numera obligatoriskt att i guiden ange hur årsredovisningen ska lämnas in till Bolagsverket, digitalt eller på papper.
 • Du kan numera ändra procentsats i tabellen och på raden Skattemässigt tillägg på bilagan Periodiseringsfond specifikation.
 • Procentsatserna i programmet är uppdaterade för 2021.
 • Prisbasbelopp och inkomstbasbelopp är uppdaterade för 2021.

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.