Registrera frånvaro med snabbvalet Övrig frånvaro

Ett smidigt sätt att registrera avvikelser i kalendariet är att använda programmets snabbval. När du registrerar avvikelser med hjäp av snabbval visas vilka lönearter som kommer att skapas. Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Snabbval kan du ändra inställningar för snabbvalen. Läs mer i avsnittet Snabbval, företagsinställningar.

Med snabbvalet Övrig frånvaro registrerar du tjänstledighet, föräldraledighet, 10 dagars ledighet vid barns födelse och övrig frånvaro i kalendariet:

  1. Välj Lönearbete - Kalendarium.
  2. Välj anställd i listan.
  3. Markera datum när registreringen ska gälla och välj Övrig frånvaro under Snabbval.

Vad som visas i bilden beror på vilka inställningar som gäller för den anställde du arbetar med, exempelvis om den anställde är arbetare eller tjänsteman och har fast månadslön eller timlön.

  1. Välj frånvarotyp Föräldraledighet, Tjänstledig, Ledig 10-dagar vid barns födelse eller Övrig frånvaro.
  2. Om frånvaron gäller del av dag kan du markera Timmar/dag och ange antal timmar för frånvaron. Om du istället vill ange frånvaro för del av dag i procent, markerar du Procent av dag och anger en procentsats, exempelvis 50 om frånvaron gäller halv dag. Om frånvaron gäller hel dag behöver du inte ange något här eftersom 100 procent av dag är förvalt.

Du får automatiskt förslag på tidstyp beroende på vilken typ av frånvaro du valt och för hur lång tid frånvaron gäller. Inställningen går att ändra. Om du byter tidstyp väljer programmet en annan löneart för frånvaron. Läs mer under Ange frånvaro tidstyp.

Beroende på vilken frånvarotyp som är vald så ändras förslaget på Lönearter som kommer att skapasOm du vill byta ut eller lägga till lönearter i listan väljer du Koppla löneart till snabbvalstyp. I avsnittet Egna lönearter finns en lista med de vanligaste typerna av lönearter som du enkelt kan skapa själv i programmet.

  1. Klicka på OK.

Relaterade avsnitt

Snabbval, företagsinställningar
Registrera lönehändelser i kalendariet
Registrera lönehändelser direkt i lönekörningen
Koppla löneart till snabbvalstyp
Egna lönearter
Fördelning på Resultatenhet i snabbval
Fördelning på Projekt i snabbval
Ändra felaktig registrering från tidigare lönekörning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.