Nyheter i Visma Administration 500

 Version 2022.2   Oktober 2022

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den genom att klicka på versionsnumret i rubriken ovan eller via Hjälp - Uppdatera programversion i programmet.

Läs mer om hur du installerar ditt program i avsnittet Installationsanvisning Visma Administration 500.

Ny funktionalitet

Nu kan du hämta underlag på nytt

I programdelen Inläsning underlag har det tillkommit ett kommando som heter Hämta markerade underlag på nytt.

När du väljer det här kommandot kommer tidigare uppgifter för det markerade underlaget att raderas och underlaget kommer att matchas med uppdaterade uppgifter i programmet. Det kan till exempel användas om du har lagt till en leverantör som du vill ska användas på flera underlag eller om du har lagt till ett organisationsnummer på leverantören. Det kan också vara användbart om du har lagt till en konteringsmall som du vill ska användas på flera underlag.

Läs mer i avsnittet Hämta markerade underlag på nytt, kommando.

Sälj fakturor som innehåller rot/rut eller grön teknik

En nyhet i den här versionen är att du nu även kan sälja fakturor som innehåller rot/rut eller grön teknik.

Att sälja en faktura innebär att du säljer din kundfaktura till Visma Finance AB och pengarna betalas ut till ditt konto nästa bankdag. Du får alltid se den aktuella kostnaden för att sälja en faktura och kan därefter välja vilken eller vilka fakturor du vill sälja. Avgiften är vanligtvis 2-3% av fakturans totalbelopp och baseras på fakturabelopp och förfallodag.

Om du vill sälja en faktura gör du det enklast via programdelen Fakturahantering, men du kan också göra det direkt från fakturan. Tjänsten heter Visma Betalt Direkt och är gratis att aktivera och har inga fasta kostnader.

Läs mer i avsnitten Visma Betalt Direkt, företagsinställningar och Sälj fakturor, kommando.

Uppgraderad databashanterare

I version 2022.2 har vi uppgraderat till SQL Server 2019 Express. I och med detta kan installationen ta lite längre tid än normalt och det krävs att datorn startas om. Har du ett äldre operativsystem (t ex Windows 7) som inte är kompatibelt med denna SQL-version, kommer programmet ändå fortsätta fungera. Då används istället SQL Server 2014 Express.

Förbättringar

Fält för Peppol ID finns nu i företagsinställningarna

Ett Peppol ID är en slags identifiering av den som tar emot e-fakturor via Peppol. För att ha ett Peppol ID måste du vara mottagare av e-dokument, det vill säga fältet Ta emot e-faktura måste vara markerat.

I den här versionen har fältet Peppol ID tillkommit för att du enkelt ska kunna se ditt företags Peppol ID. Du hittar fältet under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Digitala fakturor och dokument, fliken Till företag. För att Peppol ID:t ska visas klickar du på knappen Hämta ID.

Fält för abonnemangsnummer för dig som skickar e-fakturor

Om du skickar e-fakturor kan du numera ange ett abonnemangsnummer på e-fakturan om mottagaren kräver eller vill ha detta. När du skapar din faktura anger du i så fall abonnemangsnumret i det nya fältet Extra referens.

Hitta Kivra-mottagare via e-postadress

När du ska skicka e-fakturor till privatpersoner via Kivra kan du nu söka efter e-fakturamottagare genom att ha kundens e-postadress angiven i kundregistret. Tidigare gick det endast att söka efter mottagare med hjälp av kundens personnummer. Läs om hur du hittar vilka kunder du kan skicka e-fakturor till i avsnittet Sök mottagare e-faktura, kommando.

Att skicka fakturor till Kivra är enkelt, säkert, miljövänligt och sparar tid, både för dig och din kund. Kunden kan betala fakturan direkt via Kivras app. Kostnaden för att skicka en faktura till Kivra är 5,00 kr. Första gången du skickar en faktura till Kivra får du fylla i kontaktuppgifter och godkänna Kivras avtal.

Läs mer i avsnittet Skicka dokument som e-faktura, brev eller e-post.

Förbättrad hantering när du byter konteringsmall på inlästa underlag

När du har läst in ett underlag i programdelen Inläsning underlag och vill byta från en konteringsmall till en annan, får du numera en fråga om befintliga konteringsrader ska ersättas. Svarar du Ja kommer raderna att ersättas så att de stämmer med den nya konteringsmallen, svarar du Nej kommer de gamla raderna att ligga kvar och nya rader läggas till.

Läs mer om hur du blir effektiv genom att använda programdelen Inläsning underlag.

För över inpriser till Visma Tid Smart/Pro

Från och med den här versionen är det möjligt att föra över dina inpriser till Visma Tid Smart/Pro. Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Tidintegration kan du markera Inkludera inpriser när artikeluppgifter skickas till Visma Tid Smart/Pro. Nästa gång du väljer kommandot Skicka till Tid Smart/Pro kommer dina inpriser att inkluderas i de uppgifter som skickas till tidprogrammet.

Innan du aktiverar den här funktionen bör du kontrollera att du har uppdaterade och korrekta inpriser på dina artiklar i Visma Administration 500, eftersom de inpriser som du eventuellt har i Visma Tid Smart/Pro kommer att skrivas över.

Observera att det endast är de artiklar som ingår när du skickar till Visma Tid Smart/Pro som kommer att uppdateras med inpriset från Visma Administration 500.

Kundönskemål

Kommentarsfält på verifikation

I den här versionen har det tillkommit en kommentarsruta på verifikationen. Den kan användas för att skriva egna noteringar precis som du tidigare har kunnat göra på fakturor.

Om det finns en kommentar på en verifikation är kommandot Kommentar markerat i menyraden. Du kan också välja att lägga till kolumnen Kommentar i listläget. Det gör du genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kommentar, kommando.

Enklare att hitta till skrivarinställningarna

I dialogen som visas när du väljer Skicka fakturor under Försäljning - Fakturahantering kan du nu enkelt nå dina skrivarinställningar via knappen Inställningar. Samma möjlighet har du om du klickar på pilen till höger om ikonen Mallinställningar i den översta knappraden.

Välj om du vill bifoga pdf-fil av fakturan när du skickar e-faktura

Nu kan du själv styra om du vill att det ska skickas med en pdf-fil av fakturan eller inte när du skickar e-fakturor till dina kunder. Du hittar inställningen Bifoga faktura som pdf vid e-faktura genom att klicka på knappen Fler inställningar under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Digitala fakturor och dokument, fliken Till företag. Fältet är markerat som standard.

Bläddringspilar i programdelen Inläsning underlag

Om du har en inläst leverantörsfaktura/kvitto som består av flera sidor kan du nu bläddra mellan dessa sidor med hjälp av pilarna som visas ovanför underlaget.

Supportforum