Versionsnyheter Visma Administration 500, version 2021.2/2021.21 - oktober 2021

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner-och-uppdatera.

Läs mer om hur du installerar ditt program i avsnittet Installationsanvisning Visma Administration 500.

Fakturahantering - ny programdel

I den här versionen har vi tagit fram en ny programdel där du på ett enkelt sätt kan hantera de fakturor du ska skicka till dina kunder. Den är framtagen för att kunna hantera en större mängd fakturor, få en bättre överblick och minska risken för fel. Den underlättar också för det ökade antalet användare som skickar digitala fakturor. Du kan enkelt justera på vilket sätt du ska skicka fakturan till kunden och du ser direkt i arbetsbilden hur fakturan kommer att se ut. Vill du öppna fakturan i sin helhet gör du det via kommandot Förhandsgranska. Själva fakturorna skapar du i programdelen Kundfakturor precis som tidigare.

Den nya programdelen heter Fakturahantering och ligger under Försäljning. Här visas alla de fakturor som ännu inte är skickade till kund. Du kan sortera och göra urval, söka efter en viss typ av fakturor och markera de fakturor du vill skicka. När du är klar använder du kommandot Skicka fakturor för att skicka iväg dina fakturor. Nytt kortkommando för att skicka fakturor är Ctrl+I. Ctrl+P används numera för att skriva ut rapporter.

Läs mer i avsnittet Fakturahantering, listläge.

Nya kommandon under Fakturahantering

Skicka fakturor

Detta kommandot använder du för att skicka de fakturor du har markerat i programdelen Fakturahantering. Du får en sammanställning över vilka fakturor som kommer att skickas och på vilket sätt. Läs mer i avsnittet Skicka fakturor, kommando.

Visa bilaga

Kommandot Visa bilaga är till för om du vill öppna och titta på den bilaga som följer med fakturan. Läs mer i avsnittet Visa bilaga, kommando.

Förhandsgranska

Även om fakturan visas direkt i arbetsbilden under Fakturahantering så kan du välja kommandot Förhandsgranska för att se fakturan i sin helhet. Läs mer i avsnittet Förhandsgranska, kommando.

Ny knapp för att skriva ut/skicka dokument

När du arbetar med fakturor så används numera knappen Skicka för att skriva ut/skicka dina dokument. Du kan antingen välja att skicka aktuellt dokument eller skicka flera dokument - precis som tidigare. Skillnaden är att när du ska skicka flera fakturor och väljer Skicka - Fakturor så kommer du till programdelen Fakturahantering, istället för som tidigare till en dialogruta för intervallutskrift.

När du klickar på själva ikonen för Skicka är det alltid det aktuella dokumentet som skickas, det som tidigare kallades för direktutskrift.

Sälj fakturor direkt från ditt program

Från och med den här versionen har du möjlighet att sälja dina fakturor direkt från programmet. Du gör det enklast via den nya programdelen Fakturahantering, men kan också göra det direkt från fakturan. Tjänsten heter Visma Betalt Direkt och är gratis att aktivera och har inga fasta kostnader.

Att sälja en faktura innebär att du säljer din kundfaktura till Visma Finance AB och pengarna betalas ut till ditt konto nästa bankdag. Du får alltid se den aktuella kostnaden för att sälja en faktura och kan därefter välja vilken eller vilka fakturor du vill sälja. Avgiften är vanligtvis 2-3% av fakturans totalbelopp och baseras på fakturabelopp och förfallodag.

När du har sålt din faktura hjälper Visma Finance AB dig med själva fakturahanteringen - de skickar den sålda fakturan till kunden och sköter påminnelsehanteringen om din kund inte skulle betala i tid. Smidigt, effektivt och ett sätt att vara säker på att man får betalt!

Du kommer igång genom att välja Arkiv - Företagsinställningar - Min sida/internettjänster - Visma Betalt Direkt. Läs mer i avsnitten Visma Betalt Direkt, företagsinställningar och Sälj fakturor, kommando.

Nytt kommando - Sälj fakturor

När du har bestämt dig för att sälja en faktura använder du kommandot Sälj fakturor för att skicka en offertförfrågan till Visma Finance AB. Du får reda på vad avgiften blir för respektive faktura och avgör därefter vilken eller vilka fakturor du vill sälja. Läs mer i avsnittet Sälj fakturor, kommando.

Ange dokumentmall på dina kunder

I den här versionen har vi även gjort det möjligt att välja specifika dokumentmallar på kundnivå. Har du kunder som till exempel har krav på att vissa uppgifter ska finnas med på fakturan från dig, så kan du nu enkelt tillgodose detta genom att ange en viss mall för dessa kunder. Du kan välja mall för faktura, kreditfaktura, räntefaktura, kontantnota och extra fakturadokument. Inställningen gör du under Försäljning - Kunder, fliken Utskriftsval.

Övningsbolagen

I samband med uppdatering av ditt program följer det med en uppdaterad version av Övningsbolaget. Du kan även under året hämta nya övningsbolag på vismaspcs.se under rubriken Support. Övningsbolaget uppdateras två gånger per år.

Rättningar av kända fel

Följande fel som vi har presenterat på Visma Spcs forum är rättat:

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.