Kom igång med Visma Lön Smart om du tidigare har arbetat i Visma Lön 300/600

Välkommen till Visma Lön Smart!

Du som har arbetat i Visma Lön 300/600 kommer att känna igen dig.

För dig som använder Visma Lön Smart i Visma Advisor finns det två olika samarbetsvarianter. I varianten Standard bestämmer du och din kund vem som ska göra vad i lönearbetet och i varianten Start är det bara du som byrå som har tillgång till tjänsten. Läs mer i avsnittet Aktivera samarbete i Visma Lön Smart från Visma Advisor i hjälpen för Visma Advisor.

Gör så här för att komma igång med Visma Lön Smart:

Nu har du gjort alla inställningar och kan börja jobba i Visma Lön Smart.

Relaterade avsnitt