Skapa kundfaktura från order

Om du har en eller flera order som du ska fakturera kan du använda olika kommandon när du arbetar med orderhanteringen. Kommandona du kan använda är Skapa faktura eller Skapa fakturor. Om du vill skapa en kontantnota för en order kan du använda kommandot Skapa kontantnota.

Vill du skriva ut/skicka plocklista eller följesedel måste du göra det när du arbetar med ordern. Vill du veta mer om utskrift av plocklista och följesedel kan du läsa om det i Följesedlar, utskrift och Plocklista, utskrift.

Om du vill skapa en kundfaktura utifrån en order gör du så här:

  1. Välj Försäljning - Order.
  2. Markera den eller de ordrar i listläget som du vill skapa en kundfaktura av.
  3. Välj något av kommandona i listan Skapa. Följande kommandon kan du välja mellan:
Skapa faktura Om du vill skapa en vanlig kundfaktura för endast den order du har markerat.
Skapa kontantnota Om du vill skapa en kontantfaktura för den order du har markerat.
Skapa fakturor Om du vill skapa fakturor av flera ordrar samtidigt. Har du markerat ordrar i listläget visas dessa i en dialogruta där du själv välja vilka fakturor du ska skapa genom kolumnen Markering. Har du inte markerat några ordrar när du väljer Skapa fakturor är det endast ordrar som är markerade som levererade som visas i dialogrutan. Om rutan för Skapa samlingsfakturor är markerad kommer det att skapas samlingsfakturor på de kunder som har mer än en order klar för fakturering.
Skapa restorder Om du vill skapa en restorder för den order du har markerat
  1. Svara Ja på frågan om du vill skapa faktura/kontantnota/restorder från order.

Du kan nu bearbeta fakturan om du vill. Du kan till exempel hämta nya artiklar genom listknappen vid Artikelnr, nya radtexter genom listknappen vid Benämning, textrader via kommandot Textrad eller skjuta in rader med kommandot Infoga rad.

Vill du att artikeln/textraden ska skrivas ut på utskriften ska det vara en markering i artikelradens kolumn Skriv. Programmet föreslår automatiskt att alla rader ska skrivas ut.

  1. Välj Skicka. Valet Aktuell faktura väljer du om det bara är den kundfaktura du har markerat som ska skickas eller om du vill skicka en kundfaktura som redan är skickad sedan tidigare. Valet Fakturor använder du om det är flera fakturor som ska skickas. Då kommer du till programdelen Fakturahantering där du kan välja vilka fakturor du vill skicka och på vilket sätt.

När kundfakturan är skickad markeras Skickad - Faktura i nedre högra hörnet på fliken Faktura. Du kan korrigera skickade fakturor genom att ta bort markeringen i fältet Skickad - Faktura, göra eventuella ändringar och sedan skicka fakturorna igen.

Observera att på ursprungsordern är det markerat att en faktura är skapad. Du ser detta i listläget för order.

Om du har skrivit in en artikel- eller textrad som du inte vill spara, raderar du rad för rad genom att markera någonstans på raden och klicka på Radera (Ctrl+R). Du kan inte radera hela kundfakturan om den är felaktig. Istället får du makulera den genom att markera Makulerad på fliken Faktura.

Relaterade avsnitt