Skapa kundfaktura från order

Om du har en eller flera order som du ska fakturera kan du använda olika kommandon när du arbetar med orderhanteringen. Kommandona du kan använda är Skapa faktura, Skapa fakturor av levererade order och Skapa fakturor av alla order. Om du vill skapa en kontantnota för en order kan du använda kommandot Skapa kontantnota.

Vill du skriva ut plocklista eller följesedel måste du göra det när du arbetar med ordern. Följesedel är enbart en utskrift, du kan inte arbeta med den som dokument i programmet. Plocklista fungerar på samma sätt. Vill du veta mer om utskrift av plocklista och följesedel kan du läsa om det i Följesedlar, utskrift och Plocklista, utskrift.

Om du vill skapa en kundfaktura utifrån en order gör du så här:

  1. Välj Försäljning - Order.
  2. Markera den order i listläget som du vill skapa en kundfaktura av.
  3. Välj något av kommandona i listan Skapa. Följande kommandon kan du välja mellan:

Skapa faktura - Om du vill skapa en vanlig kundfaktura för endast den order du har markerat.
Skapa kontantnota - Om du vill skapa en kontantfaktura för den order du har markerat.
Skapa restorder - Om du vill skapa en restorder för den order du har markerat.
Skapa fakturor av levererade order - Om du vill skapa fakturor av de order som är markerade som levererade. Om rutan för Skapa samlingsfakturor är markerad kommer det att skapas samlingsfakturor på de kunder som har mer än en order klar för detta val.
Skapa fakturor av alla order - Om du vill skapa fakturor av alla order som ännu inte är fakturerade och som inte är markerade med Ej klar.

  1. Svara Ja på frågan om du vill skapa faktura/kontantnota/restorder från order.

Du kan nu bearbeta kundfaktura om du vill. Du kan till exempel hämta nya artiklar genom listknappen vid Artikelnr, nya radtexter genom listknappen vid Benämning, textrader via kommandot Textrad eller skjuta in rader med kommandot Infoga rad.

Vill du att artikeln/textraden ska skrivas ut på utskriften ska det vara en markering i artikelradens kolumn Skriv. Programmet föreslår automatiskt att alla rader ska skrivas ut.

  1. Välj Skriv ut. Valet Direktutskrift väljer du om det bara är den kundfaktura du har markerat som ska skrivas ut eller om du vill skriva ut en kundfaktura som redan är utskriven. Valet Fakturor använder du om det är flera fakturor som ska skrivas ut, välj Normala fakturor och ange intervallet på de fakturor som ska skrivas ut.

När kundfakturan är utskriven markeras Utskrivet - Faktura i nedre högra hörnet på fliken Faktura. Du kan korrigera utskrivna fakturor genom att ta bort markeringen i fältet Utskrivet - Faktura, göra eventuella ändringar och sedan skriva ut fakturorna igen.

Observera att på ursprungsordern är det markerat att en faktura är skapad. Du ser detta i listläget för order.

Om du har skrivit in en artikel- eller textrad som du inte vill spara, raderar du rad för rad genom att markera någonstans på raden och klicka på Radera (Ctrl+R). Du kan inte radera hela kundfakturan om den är felaktig. Istället får du makulera den genom att markera Makulerad på fliken Faktura.

Relaterade avsnitt

Kundfakturor, listläge
Kundfakturor, fliken Faktura
Kundfakturor, fliken Kunduppgifter
Kundfakturor, fliken Moms, konton
Kundfakturor, fliken Spårning
Skapa kundfaktura
Skapa kontantnota
Skapa kreditfaktura
Skapa samlingsfaktura
Skapa kundfakturor som innehåller husarbete/grön teknik
Ändra kundfaktura
Kopiera kundfaktura
Makulera kundfaktura
Radera fakturarad
Ange överlåtelsetext vid fakturabelåning
Skriv ut fakturor med 3 avier
Ange hänvisningar på utlandsfakturor
Förseningsavgift
Restaurangmoms
QR-kod på kundfakturor
Skicka dokument som e-faktura, brev eller e-post

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.