Kopiera kundfaktura

Gör så här för att skapa en ny kundfaktura genom att kopiera en befintlig:

  1. Välj Försäljning - Kundfakturor.
  2. Markera eller visa den kundfaktura du vill kopiera.
  3. Välj knappen Kopiera eller tryck på Ctrl+K. Du får då en fråga om du vill kopiera hela kundfakturan eller bara kunduppgifterna.
  4. Klicka på OK.

Den nya kundfakturan får ett nytt nummer automatiskt.

  1. Gör de ändringar du önskar.

Relaterade avsnitt

Supportforum