Kopiera kundfaktura

Gör så här för att skapa en ny kundfaktura genom att kopiera en befintlig:

  1. Välj Försäljning - Kundfakturor.
  2. Markera eller visa den kundfaktura du vill kopiera.
  3. Välj knappen Kopiera eller tryck på Ctrl+K. Du får då en fråga om du vill kopiera hela kundfakturan eller bara kunduppgifterna.
  4. Klicka på OK.

Den nya kundfakturan får ett nytt nummer automatiskt.

  1. Gör de ändringar du önskar.

Relaterade avsnitt

Skickade fakturor, utskrift
Kundfakturor, listläge
Kundfakturor, fliken Faktura
Kundfakturor, fliken Kunduppgifter
Kundfakturor, fliken Moms, konton
Kundfakturor, fliken Spårning
Skapa kundfaktura
Skapa kundfaktura från order
Skapa kontantnota
Skapa kreditfaktura
Skapa samlingsfaktura
Skapa kundfakturor som innehåller husarbete/grön teknik
Ändra kundfaktura
Makulera kundfaktura
Radera fakturarad
Ange överlåtelsetext vid fakturabelåning
Ange hänvisningar på utlandsfakturor
Förseningsavgift
Restaurangmoms
QR-kod på kundfakturor

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.