Kundfakturor, fliken Kunduppgifter

Programdelen finns under Försäljning - Kundfakturor, fliken Kunduppgifter.

Under fliken Kunduppgifter kan du hitta fler uppgifter om den aktuella kunden. Här kan du också tillfälligt ändra uppgifterna. De ändringarna kommer inte in i kundregistret utan ändras enbart för denna fakturan och eventuellt tillhörande dokument som t ex betalningspåminnelser.

Observera att om det finns ett rabattavtal knutet till kunden, eller om du väljer ett rabattavtal här, styr avtalet vilken prislista som används. Därför kan du inte både välja rabattavtal och prislista samtidigt.

Relaterade avsnitt

Sökord: radera bilaga, ta bort bilaga