Makulera kundfaktura

Gör så här för att makulera/ta bort en kundfaktura:

  1. Välj Försäljning - Kundfakturor.
  2. Markera den kundfaktura du vill makulera i listläget.
  3. Klicka på knappen Kort eller tryck på Ctrl+L så visas fakturans uppgifter.
  4. Sätt en markering i rutan Makulerad. Du kan ta bort markeringen genom att klicka en gång till i rutan.

Du kan inte makulera en kundfaktura som är överförd till bokföringen. Den är överförd om fakturajournalen är utskriven och godkänd. Om du vill få bort en kundfaktura som är journalförd från kundfordran måste du skapa en kreditfaktura på beloppet och sedan använda kommandot Kvitta debet mot kredit. Läs mer i avsnittet Kvitta debet mot kredit, kommando.

Relaterade avsnitt